Johtokunta

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtokunta Note

  • hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman (lokakuu)
  • päättää talousarviosta (marraskuu)
  • hyväksyy opetussuunnitelman (maaliskuu)
  • hyväksyy vuosiraportin ja päättää toimenpiteistä, joihin vuosiraportti antaa aihetta (maaliskuu)
  • Johtokunnan kaikki tehtävät on kuvattu Jyväskylän yliopiston johtosäännössä.

Johtokunta 2022–2025

Johtokunnan puheenjohtajana on vararehtori Marja-Leena Laakso, esittelijänä Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtaja Peppi Taalas ja pöytäkirjanpitäjänä kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä.

Jäsen
Varajäsen
varadekaani Anne Pitkänen-Huhta, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta professori Tarja Nikula-Jäntti, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
professori Lauri Kettunen, informaatioteknologian tiedekunta  yliopistonlehtori Ville Isomöttönen, informaatioteknologian tiedekunta
professori Mirja Tarnanen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta apulaisprofessori Piia Näykki, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
dekaani Hanna-Leena Pesonen, kauppakorkeakoulu varadekaani Vilma Luoma-aho, kauppakorkeakoulu
varadekaani Maija Nissinen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta varadekaani Taija Juutinen, liikuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Lotta Kokkonen, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus yliopistonopettaja Elina Jokinen, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
opiskelija Matti Heikkilä opiskelija Laura Willström
   
Asiantuntijajäsenet
 
kehittämispäällikkö Anna Grönlund, yliopistopalvelut  
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta  

Pöytäkirjat

2022

2021

 

2020

2019

2018