Johtoryhmä


Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtoryhmä tukee Movin johtajaa yksikön toiminnan ja strategian kehittämisessä sekä osaltaan ohjaa ja koordinoi kehittämis- ja laatutyötä Movissa. Lisäksi johtoryhmä osallistuu hankkeiden valmisteluun ja tarvittaessa hankehakemusten laatimiseen.

Monikielisen akateemisen keskuksen johtoryhmä on Movin opettamiskehittämisryhmä, laaturyhmä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä.

Movin johtoryhmän jäsenet

Vakituisten jäsenten lisäksi Movin johtoryhmässä on opettajajäseniä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Johtoryhmän vaihtuvat opettajajäsenet valitaan vaalilla tai johtaja nimeää heidät.

Ryhmän vakituiset jäsenet
johtaja Peppi Taalas (pj)
koulutuspäällikkö/varajohtaja Ulla Lautiainen
yliopistonopettaja/ koulutuksesta vastaava varajohtaja Salme Korkala
projektipäällikkö Juhani Moisio
koulutussuunnittelija Saara Vuolle 
kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä (siht.)

 

Opettajajäsenet
yliopistonopettaja Marja Lampinen
yliopistonopettaja Johanna Saario
yliopistonopettaja Kirsi Westerholm

 

Listätietoa Movin johtoryhmän toiminnasta:
mikko.jakala@jyu.fi.