Forssén Terhi, tuntiopettaja

Forssén Terhi, tuntiopettaja
Huone:
O212

Työtehtävät

 • Luovan kirjoittamisen ja monikielisen luovan kirjoittamisen opetus
 • Tieteellisen kirjoittamisen pienryhmäopetus
 • Kypsyysnäytteiden kielentarkastus
 • Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -verkkokurssin ohjaaminen
 • Kirjoituskurssin ohjaaminen (JY:n avoin yliopisto) 

Koulutus

 • FM
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys 

Asiantuntijatehtävät

 • Rikasta kieltä! -hanke: Runokurssien kehittäminen erilaisten kielenoppijoiden tarpeisiin 

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Runouden prosessit ja keinot kirjallisen ilmaisun ja kielisuhteen syventäjänä 

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

 • European Association of Creative Writing Programs -järjestön (EACWP) jäsen 

Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö

 • Erasmus+-vaihto Cardiffin yliopiston luovan kirjoittamisen ohjelmassa 2015    

Julkaisut

 • Forssén, T., Javne, I. Kalenius, L. & Kozlov, D. 2018. Runopakka – runon kirjoittamiseen johdatteleva korttipakkamuotoinen oppimateriaali. Helsinki: Runousyhdistys Nihil Interit. 
 • Kakkuri, I., Forssén, T. & Saastamoinen, M. 2009. Akateemisen kirjoittamisen solmukohtia avattiin Tukea kirjoittamiseen -kurssilla. LukSitko 2, 33.