Häkkinen Marjaana, yliopistonopettaja

Häkkinen Marjaana, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 805 3597
Huone:
Ag D 221.2

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja informaatioteknologian tiedekunnassa osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Tieteellisen kirjoittamisen kandidaattitason opintojaksoja kaikkien tiedekuntien opiskelijoille sekä maisteritason kursseja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille
  • Kirjoittamisen tukimoduulit
  • Kypsyysnäytteiden koordinointi

Vastuuopettaja

  • Liikuntatieteellinen tiedekunta
  • Informaatioteknologian tiedekunta 

Koulutus

  • FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
  • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys

Julkaisut

Kakkuri, Irma, Forssén, Terhi & Saastamoinen, Marjaana 2009: Akateemisen kirjoittamisen solmukohtia avattiin Tukea kirjoittamiseen -kurssilla. LukSitko 2, 33.

Siekkinen, Taru & Saastamoinen, Marjaana 2010: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2000 ja 2004 toimivuus. Teoksessa Esko Korkeakoski & Taru Siekkinen (toim.) Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus: puheenvuoroja sekä arviointi- ja tutkimustuloksia. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 53, 47–69.