Koivumäki Eveliina, yliopistonopettaja

Koivumäki Eveliina, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 687 4148
Huone:
AgD221.2

Työtehtävät:

  • Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen opetus ja kehittäminen (informaatioteknologian tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
  • Ruotsin kielen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen opetus ja kehittäminen (informaatioteknologian tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja kauppakorkeakoulu)
  • Ruotsin kielen valmentava opetus kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
  • Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntavastaava (ruotsin kielen korvaavat kokeet ja täydennysmoduulit)

Koulutus:

  • FM (ruotsin kieli, Jyväskylän yliopisto)
  • Ruotsin ja saksan kielen aineenopettajan pätevyys (Jyväskylän yliopisto)
  • Matematiikan perusopinnot (Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö:

  • Joustavat oppimisratkaisut ja digitaaliset oppimisympäristöt kieltenopetuksessa
  • Ruotsin valmentava opetus