Korkala Salme, yliopistonopettaja

Korkala Salme, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 805 5155
Huone:
Kärki Ba 126

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä yhteiskuntatieteen ja filosofian tiimissä sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Opettaminen ja opetuksen kehittäminen kandi- ja maisteritasolla esim. akateemiset tekstitaidot, puheviestinnän perusteet, akateemisen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen, neuvottelu- ja kokoustaito
  • Neuvottelu- ja kokoustaidon opintojakson monimuoto-opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä toisen opettajan kanssa

Tiedekuntavastaava

  • kasvatustieteiden tiedekunta
  • IT-tiedekunta

Koulutus

  • Filosofian maisteri (pääaine puheviestintä)
 

Kansalliset ja kansainväliset verkostot

  • Prologos ry:n ja International Association for Conflict Management -järjestön jäsen

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Työyhteisön vuorovaikutussuhteet, vaikeat konfliktit, konfliktinhallinta, konfliktivuorovaikutus, johtaminen