Kotilainen Sofia, tuntiopettaja

Huone:
AgC533.1

menu.jpg

Työtehtävät

 • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen eri tiedekuntien opiskelijoille osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
 • Tieteellisen kirjoittamisen opetus väitöskirjantekijöille, maisteritason ja kandidaattitason kurssien opiskelijoille (eri tiedekuntien opiskelijat)
 • Kypsyysnäytteiden kielentarkastus

Koulutus

 • FT, Suomen historia
 • KTM, ekonomi, johtaminen
 • YTM, valtio-oppi
 • FM, Suomen historia (& suomen kieli)
 • äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutus, rehtorin pätevyys ja koulutusjohtamisen sekä yliopistopedagogiikan opintoja

Dosentuurit

 • Suomen historian dosentti (JYU), erityisalana perhehistoria
 • Kulttuurihistorian dosentti (Turun yliopisto), erityisalana luku- ja kirjoitustaidon historia
 • Nimistöntutkimuksen dosentti (Helsingin yliopisto)

Asiantuntijatehtävät

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Tieteellinen kirjoittaminen
 • Kieli(koulutus)politiikka
 • Luku- ja kirjoitustaidon historia pitkällä aikavälillä
 • Henkilönnimikäytännöt

Julkaisut

Julkaisut Converis-tietokannassa / Publications (Converis register)