Kuitunen Heidi, yliopistonopettaja

Kuitunen Heidi, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 50 473 1923
Huone:
O 115

Työtehtävät

  • Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (uvk) koordinointi ja monikielisen pedagogiikan kehittäminen
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen uvk-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen kirjoitusviestinnän opintojaksoilla
  • Gradutyöpajojen ohjaaminen
Koulutus
  • Tohtorikoulutettava (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto)
  • FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Tutkimusintressit ja kehittämistyö
  • Monikielisyys tieteellisessä kirjoittamisessa ja tieteenalakohtaisissa tekstitaidoissa
  • Monikielisen pedagogiikan kehittäminen korkeakoulukontekstissa