Kyppö Anna, tuntiopettaja

Kyppö Anna, tuntiopettaja
Sähköposti:
anna.kyppo@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 481 7571
Huone:
O 213

Työtehtävät

 • Slovakin kielen ja kulttuurin opetus alkeista akateemiselle tasolle
 • Valtakunnallinen slovakin oppiainevastuu.
 • Slovakin tentaattori humanistisessa tiedekunnassa.
 • Kriittisen lukemisen ja informaation hallinnan sekä tieteellisen kirjoittamisen ja esiintymisen taitojen opetus englannin kielessä.
 • Englannin sekä monikielisen luovan kirjoittamisen opetus ja kehittäminen
 • Monikielisen viestinnän kurssien kehittäminen
 • Slaavilaiset kielet ja kulttuurit-kurssin kehittäminen
 • Matemaattisen-luonnontieteellisen tiedekunnan englannin kielen yhteyslehtori.

Koulutus

 • FT (soveltava kielitiede,  Jyväskylän yliopisto)
 • FT (slovakki vieraana kielenä, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)
 • MA (englannin kieli ja kirjallisuus, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)
 • MA (slovakin kieli ja kirjallisuus, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)

Asiantuntijatehtävät

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Slovakin oppiminen uusissa oppimisympäristöissä oppimisprosessin sekä oppimistulosten näkökulmasta.
 • Harvinaisten kielten oppiminen ja opettaminen teknologioiden avulla
 • Monikielisen kultturrienvälisen viestinnän oppiminen ja opettaminen
 • Multilingual interaction: Use your languages-kurssin kehittäminen
 • Monikielisen vuorovaikutusosaamisen arvioiminen ja edistäminen kansainvälisen työelämän tarpeita varten
 • Monikielisen luovan kirjoittamisen opetus ja kehittäminen
Jäsenyydet ja luottamustehtävät 
 • Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen
 • Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLa) jäsen
 • Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotehtävien laatija ja arvioija suomi-slovakki
Kansainväliset verkostot ja yhteistyö
 • ”Slovakki vieraana kielenä – slovakki maailmassa” – Comeniuksen yliopiston Studia Academica Slovaca-keskuksen verkoston jäsen
 • EUROCALL – SIG LCTLs and CALL - sihteeri
(Valitut) julkaisut
 • Kyppö, A. 2017. Climbing a mountain: learning Slovak in new language learning environments. University of Jyväskylä. ISBN 9789513971458
 • Kyppö, A. 2016. Slovenčina v multilingválnom kontexte. Prípadová štúdia. [Slovak in a multilingual context. A case study]. In Pekarovičová, J. & Hargašová, Z. (eds). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. II. Univerzita Komenského v Bratislave, 357-372.
 •  Kyppö, A. & Natri, T. 2016. Promoting multilingual communicative competence through multimodal academic learning situations. In Papadima-Sophocleous, S.,  Bradley, L. &Thouësny, S. (edit.) CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016. Research publishing.net. Dublin, 243-247.
 • Kyppö, A. 2015. Insight into learning Slovak in an e-learning environment. In Jalkanen, J., Jokinen, E. & Taalas, P. Voices of pedagogical development: expanding, enhancing and exploring higher education language learning. Research publishing-net. Dublin, 57-84. 
 • Kyppö, A., Natri, T, Pietarinen, M. & Saaristo P. 2015. Use your languages!: From monolingual to multilingual interaction in language class. In Jalkanen, J., Jokinen, E. & Taalas, P. Voices of pedagogical development: expanding, enhancing and exploring higher education language learning. Research publishing-net. Dublin, 319-335. 
 • Lisää julkaisuja: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4592786?auxfun=&lang=fi_FI