Lampinen Marja, yliopistonopettaja

Lampinen Marja, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 805 3150
Huone:
O 109

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen opetus ja kehittäminen (historian ja etnologian laitos, kasvatustieteet)
  • Ruotsin kielen opetus kasvatustieteiden sekä historian ja etnologian laitoksen opiskelijoille
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntavastaava (pl. psykologia): opintopiste- ja terminologiatäydennykset, korvaavat kokeet, opinto-ohjaus

Koulutus

  • FM (pohjoismainen filologia, Jyväskylän yliopisto)
  • aineenopettajan pätevyys (ruotsin kieli, Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen