Saaristo Pekka, lehtori

Saaristo Pekka, lehtori
Puhelinnumero:
+358 40 805 3167
Huone:
O 109

Työtehtävät

 •  Liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntavastaava, ruotsin kieli
 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen vastaava lehtori, ruotsin kieli
 • Psykologian laitoksen vastaava lehtori, ruotsin kieli
 • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen yhteyshenkilö kielikeskuksessa, psykologia
 • Ruotsinkielisten opiskelijoiden kirjoitusviestinnän opettaja ja maturiteettien tarkastaja

 Koulutus

 • Filosofian maisteri (pohjoismaiset kielet, Tampereen ylipisto)
 • Jatko-opinnot tohtorin tutkintoon (pohjoismaiset kielet, Helsingin yliopisto)

 Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Kielisosiologia (ideologiat, identiteetit, asenteet, nationalismi, kielivalinnat jne.) kieliopilliset konstruktiot puhutussa ruotsissa, kielitieteen historia ja tieteenfilosofia, kielifilosofia, geosemiotiikka ja multimodaalinen diskurssianalyysi
 • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kehittäminen (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos; psykologian laitos)

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

 • Föreningen för nordisk filologi

 Julkaisut

 •  (2015), Grammar is the Heart of Language: Grammar and Its Role in Language Learning among Finnish University Students. Teoksessa: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 279-318.
 •  Kyppö, Anna; Natri, Teija; Pietarinen, Margarita & Saaristo, Pekka (2015), Use Your Languages! From Monolingual to Multilingual Interaction in a Language Class. Teoksessa: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 319-335.
 •  (2014), Yksityiskohtaisia ohjeita tutkielman kirjoittajalle. Kirja-arvio teoksesta Nyberg, Rainer & Tidström, Annika, Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. Julkaisussa Kasvatus 45 (1) 2014. 91-94.
 •  (2013), Farlig tvåspråkighet? Recension av Blommaert, Jan et al (eds.), Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Julkaisussa Språkbruk 3/2013. 35-36.
 •  (2008), Regional variation och interaktion: om en responsiv konstruktion i Helsingforssvenska. Teoksessa: Lindström, Jan (red.), Språk och interaktion 1. Nordica Helsingiensia nr 10. 25-81. Luettavissa myös ositteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28471
 •  (2007), Transgressiivinen merkkisijoittelu kyseenalaistamisen tapana. Teoksessa: Veivo, Harri (toim.), Vastarinta/Resistanssi. Helsinki: Helsinki University Press. 198-222.
 •  (2006), Helsingin näkyvä kaksikielisyys – kielisosiologisia huomioita. Teoksessa: Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu (toim.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 2. Tampere: Tampere University Press. 454-478. Luettavissa: http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6622-5.pdf
 •  (2006), Recension av Kristiansen, Tore & Vikør, Lars S. (red.), Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Teoksessa: Harling-Kranck, Gunilla & Lehti-Eklund, Hanna (red.), Folkmålsstudier 45. Helsingfors: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 131-138.
 •  (2005), Metakommentarer gällande konstruktion av språksociologiskt material. Teoksessa: Nikula, Kristina et al (red.), Svenskan i Finland 8. Nordistica Tamperensia. 247-266.