Sievänen Ellinoora, tuntiopettaja

Sievänen Ellinoora, tuntiopettaja
Huone:
O 115

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Tieteellisen kirjoittamisen, kielenhuollon ja työelämän viestintätaitojen opetus kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
  • Kypsyysnäytteiden kielentarkastus (e-tentit)
  • Avoimen yliopiston kirjoitusviestinnän yhteistyö

Koulutus

  • FM (suomen kieli, JYU)
  • Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys, JYU

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Kielenhuollon verkkokurssin kehittäminen
  • Yhteistyö avoimen yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa