Suuronen Anniina, yliopistonopettaja

Suuronen Anniina, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 805 4473
Huone:
Ag D221.2

Työtehtävät

  • Ruotsin kielen valmentava opetus ja sen kehittäminen
  • Ruotsin kielen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen opetus ja kehittäminen
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntavastaava

Koulutus

  • FM (ruotsin kieli, Jyväskylän yliopisto)
  • Ruotsin ja ranskan kielen aineenopettajan pätevyys (Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Erilaiset kielenoppimisympäristöt 
  • Motivaatio
  • Ruotsin kielen valmentavien moduulien kehittämistyö