INTEGRAn opiskelijoiden yhteiskirjoittamisprosessi: INTEGRAn aakkoset

integra_logo_finnish_m.png

"Me, suomen kieltä toisena kielenä opiskeleva ryhmä, aloitimme opiskelumme Jyväskylän yliopiston Integra-hankkeessa maaliskuussa 2018. Ihan alusta lähtien jokaisella meistä on ollut sekä omia että yhteisiä tavoitteita."

Lue IN­TE­GRAn opis­ke­li­joi­den yh­teis­kir­joit­ta­mis­pro­ses­sin lopputulos: IN­TE­GRAn aak­ko­set.