Henkilökunnalle

”Erilaisuuden, monipuolisen osaamisen ja yhteenkuuluvuuden arvostaminen läpileikkaavat toimintaamme. Monikulttuurinen ja kansainvälinen, jokaista yksilöä arvostava ja inspiroiva yhteisömme on rikkautemme.” (Yliopiston strategia 2030)

Monitieteinen ja kansainvälinen yhteistyö edellyttävät monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista substanssiosaamisen rinnalle. 

Miten sinä haluat kehittää omaa kansainvälistymisosaamistasi?

Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka toimii kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana:

"Kielipolitiikka edistää dynaamista monikielisyyttä, kykyä reagoida joustavasti ja nopeasti viestinnällisiin tilanteisiin, valmiutta käyttää osittaistakin kielitaitoa sekä avarakatseisuutta ja positiivista asennetta eri kieliä ja erilaista kielenkäyttöä kohtaan. Moderniin monikielisyyteen kuuluu kielten luonteva ja joustava rinnakkaiskäyttö erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa." (s. 1)

Jyväskylän yliopiston henkilöstön kieli-, viestintä- ja kulttuuritaitoien
vaatimus- ja tavoitetasot


 

Moving Mindsets_merkki_teksti