Opiskelijalle

Monipuolinen kielitaito ja kulttuurienvälinen osaaminen ovat edellytys opinnoissa ja työelämässä menestymiseen. Ne ovat myös osa yleissivistystä ja arvokasta pääomaa. 

Moving Mindsets_merkki_teksti


Kuvittelin olevani tosi kansainvälinen, koska olin reissannut paljon. Vasta (Movin) opintojaksolla tajusin, miten kapeakatseinen ja stereotyyppinen käsitys minulla oli maailmasta. Nyt ymmärrän, mitä osaan ja mitä en. - Jere, 21 v.

Monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista, joihin Movi tarjoaa työkaluja, ovat esimerkiksi:

Omien asenteiden reflektointi ja pohdinta

  • Moninaisuuden ymmärtämisen ja analysoinnin ytimessä on omien asenteiden, arvojen ja toimintamallien reflektointi ja analysointi.
  • Voiko sinun "normaali" olla jollekin toiselle "outoa" ja "eksoottista"?

Tietojen hankkiminen

  • Tiedätkö, mitä tietoja ja taitoja monikielisessä ja kulttuurienvälisessä työelämässä tarvitaan?

Taitojen kehittäminen

  • Kuinka luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita?
  • Kuinka selvitä monikielisissä ja kulttuurienvälisissä tilanteissa?
  • Kuinka hallita epävarmuuden ja epätietoisuuden tunteita?

"This class gave an important opportunity to reflect upon my recent and not-so-recent experiences in multilingual and multicultural environments. … I had the chance to make sense and understand in a deeper level some of the things that I had encountered in the real world. Also, this class helped to break the barriers we tend to build between languages. It helped me understand that my language skills reach over the boundaries of languages, I understand and speak languages that I don’t officially understand or speak. 
- Maria 23 v.

”Nykyään valmistaudutaan työelämään, missä mennään aika nopeasti tutun suomalaisen kulttuurin ulkopuolelle. Työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa ollaan tekemisissä erilaisista lähtökohdista olevien ihmisten kanssa. Tapahtui se sitten asiakaskontakteissa, omassa työyhteisössä, työryhmässä tai oman työparin kanssa, niin valmiuksia on hyvä olla jo heti sinne työelämään mennessä.”
 - Tomislav, poliisi ja informaatioteknologian opiskelija

Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka toimii kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana:

"Kielipolitiikka edistää dynaamista monikielisyyttä, kykyä reagoida joustavasti ja nopeasti viestinnällisiin tilanteisiin, valmiutta käyttää osittaistakin kielitaitoa sekä avarakatseisuutta ja positiivista asennetta eri kieliä ja erilaista kielenkäyttöä kohtaan. Moderniin monikielisyyteen kuuluu kielten luonteva ja joustava rinnakkaiskäyttö erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa." (s. 1) 

JYU:n Opiskelijalle-sivustolle, josta saat apua ja tukea etenkin kansainvälisen liikkuvuusjakson suunnitteluun.