Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimus (AAKE)

Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus ja Koulutuksen tutkimuslaitos ovat käynnistäneet opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jossa kyselyiden ja haastatteluiden avulla seurataan yliopiston opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Kyselyt ja niihin liittyvät ryhmänohjaustilanteet ovat osa uusiutuvia viestintä- ja kieliopintoja


Aikataulu

 • Kyselyn suunnittelu: 
  kevät 2017 - syksy 2017
 • Kyselyn pilotointi: 
  syksy 2017 - kevät 2018
 • Kyselyn käyttöönotto: 
  syksy 2018
 • Kysely kaikissa meneillä olevissa UVK-toteutuksissa syksystä 2019 alkaen

Kyselyn taustaa

Yhteystiedot

Hankkeen vastuulliset johtajat

Hankkeen tutkijat

 • Yliopistotutkija Anne Virtanen, Koulutuksen tutkimuslaitos, anne.virtanen@jyu.fi
 • Yliopistonlehtori Maija Gerlander, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, maija.a.gerlander@jyu.fi
 • Erikoistutkija Eeva Kallio, Koulutuksen tutkimuslaitos, eeva.k.kallio@jyu.fi

Yhteistyössä

 • Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
 • Koulutuksen tutkimuslaitos
 • UVK:n kautta kaikki Jyväskylän yliopiston kandidaattiohjelmat