INTEGRA-logo

INTEGRAn hakuaika on päättynyt. Kiitos hakemuksista. Seuraava hakuaika on lokakuussa 2023, ja koulutus alkaa tammikuussa 2024 
 
Seuraa ajankohtaisia tietoja myös Instagramissa @JYU.INTEGRA.

JYU.INTEGRA-koulutus perustuu INTEGRA-hankkeessa (2018 - 2022) kehitettyyn yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroivaan koulutusmalliin. Mallissa hyödynnetään opiskelijan aiempaa koulutusta ja oman alan asiantuntijuutta. Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Koulutus on maksutonta, ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulu-tuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyys-etuutta.

Koulutuksen kehitys- ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin. Mallin avulla halutaan edistää maahanmuuttaneiden integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.