INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama nelivuotinen hanke 31.7.2021 saakka, jonka jälkeen se jatkuu yliopiston omalla rahoituksella. Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. 

INTEGRAn loppuraportissa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja miten niissä on onnistuttu. Lopusta löytyvät suositukset koulutuksen mallinnettavuuteen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Lue koko raportti.

Integran loppuraportin kansi