INTEGRA-koulutukseen haki 54 opiskelijaa. Kaikki hakemukset olivat korkeatasoisia. Hakemusten perusteella kielitesteihin ja haastatteluihin kutsuttiin puolet hakijoista.

Lopulliset valinnat tehdään 13.12.2019 mennessä ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikolla 51.

Lämpimästi kiitoksia kaikille koulutukseen hakeneille!

Tarkemmat tiedustelut:

Klikkaa logosta auki INTEGRAn esite: integra_logo_finnish_xl.png

 

Hankkeen ensimmäinen kaksivuotinen vaihe päättyi 31.7.2019. Toisen vaiheen toteutusaika on 1.8.2019–31.7.2021. Koulutus alkaa helmikuussa 2020. 

Mikä INTEGRA on?

INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan yliopiston tai korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä.