INTEGRA-logo

Jyväskylän yliopiston Pre.INTEGRA-koulutuksen hakuaika on loppunut. Kiitos hakemuksista! Koulutus alkaa 11.9. Valitut ovat saaneet viestin sähköpostitse. Jos haluat tietää alkavasta koulutuksesta, lue lisää siitä täältä.

JYU.INTEGRAn seuraava hakuaika on 9.10. - 29.10. Koulutus on 15.1. - 13.12.24. Hakulomakkeen linkki tulee JYU.INTEGRAN sivulle. Voit myös osallistua koulutuksen infotilaisuuteen 26.9. klo 14.15. Tilaisuus on yliopiston kirjaston luokassa Tietoniekka, 1. kerros.
 
Seuraa ajankohtaisia tietoja myös Instagramissa @JYU.INTEGRA.

JYU.INTEGRA-koulutus perustuu INTEGRA-hankkeessa (2018 - 2022) kehitettyyn yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroivaan koulutusmalliin. Mallissa hyödynnetään opiskelijan aiempaa koulutusta ja oman alan asiantuntijuutta. Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Koulutus on maksutonta, ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulu-tuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyys-etuutta.

Koulutuksen kehitys- ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin. Mallin avulla halutaan edistää maahanmuuttaneiden integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.