INTEGRA oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama nelivuotinen hanke 31.7.2021 saakka, jonka jälkeen se on jatkunut yliopiston omalla rahoituksella. Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä.


Viereinen kattava esite ja loppuraportti kuvaavat hanketta tarkemmin (lue klikkaamalla kuvaa). Loppuraportissa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja miten niissä on onnistuttu. Näiden lopusta löytyvät myös suositukset koulutuksen mallinnettavuuteen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Integra-verkkoesite on pieni tietopaketti hankkeesta.


integraetu.jpg        Loppuraportti

  Marginaalista valtavirtaan - JYU.INTEGRA -raportti sisältää INTEGRA 2 -koulutuksen loppuraportin sekä hankkeessa toteutetun kansallisen selvitystyön tulokset. Selvityksessä keskitytään yliopistojen valmiuksiin ja resursseihin kouluttaa kotoutumisvaiheessa olevia korkeakoulutettuja korkeakoulukelpoisia maahanmuuttaneita. Raportin lopussa esitetään suositukset kansallisiksi jatkotoimenpiteiksi tämän kohderyhmän yliopistopolkujen vahvistamiseksi.

JYU Integra Marginaalista vastavirtaan -kuva

Haku 

  • Tiedotamme hakuajoista ja toiminnastamme sivuillamme sekä Instagramissa @JYU.INTEGRA!