INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama nelivuotinen hanke 31.7.2021 saakka, jonka jälkeen se jatkuu yliopiston omalla rahoituksella. Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.

Tavoitteena on, että kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja se voi toimia mm. omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta. Hankkeessa kehitettävällä mallilla halutaan edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. 

Viereinen kattava esite ja loppuraportti kuvaavat hanketta tarkemmin (lue klikkaamalla kuvaa). Loppuraportissa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja miten niissä on onnistuttu. Näiden lopusta löytyvät myös suositukset koulutuksen mallinnettavuuteen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Integra-verkkoesite on pieni tietopaketti hankkeesta.

Haku 2021

  • Haku kevään 2021 koulutukseen on päättynyt.
  • Koulutus alkaa 4.5. (koulutusaika 4.5.2021 - 19.4.2022).
  • Seuraava koulutushaku on elokuussa 2021. Seuraa sivuja ja Integran Instagramia jyu.integra, joilla ilmoitamme elokuun hausta. 
  • Syksyn koulutus alkaa syyskuussa 2021.

integraetu.jpg

Movi_jatkokoulutus_esite_enkku_kansi.jpg