Mikä INTEGRA-koulutus on?

Koulutuksen tavoite

INTEGRA-kielikoulutuksen tavoitteena on yhdistää kieli- ja oman alan opintoja niin, että opinnot tukevat suomen kielen, akateemisten taitojen ja oman alan sisältöjen opiskelua suomeksi. Samalla tuetaan opiskelijan integroitumista suomalaiseen yliopistomaailmaan ja yliopiston opiskelukulttuuriin.

Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan opiskelemaan tutkintoa yliopistossa tai korkeakoulussa, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä.

Millainen koulutus on?

INTEGRA-koulutus on kielikoulutusta, jossa on mukana myös opiskelijan oman alan yliopisto-opintoja.

Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä (op):

  • 24 op suomen kieltä
  • 6 op englannin kieltä
  • 5–10 op oman koulutusalan tai muita opintoja
  • 5 op ohjausta

Koulutuksen alussa SIMHEn ohjaushenkilö (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ja opiskelija laativat yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan aiempi koulutus ja koulutustarpeet sekä suomen, englannin ja muiden kielten taito.

Koulutuksessa on kaksi koulutuspolkua A ja B. Koulutuspolku A on opiskelijalle, jonka kielitaitotaso voi vaihdella vasta-alkajasta A2-tasolle. Koulutuspolku B on opiskelijalle, joka on ollut maassa jo pidempään ja jonka suomen kielen taitotaso on B1-B2.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjestää opiskelijan oman alan koulutusopinnot, jotka sovitaan opintosuunnitelmassa. Jos sopivia opintoja ei ole mahdollista järjestää avoimessa yliopistossa tai opiskelija tarvitsee maisteritason opintoja, voidaan sopia/neuvotella yliopiston tiedekuntien kanssa opiskelijalle erillinen opinto-oikeus.

Koulutuksen aikana voi tehdä myös työharjoittelun tai työkokeilun. SIMHE auttaa ja tukee opiskelijaa työharjoittelu tai -kokeilupaikan etsimisessä. Lisäksi koulutuksen loppupuolella tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen jatkosuunnitelma.