Opiskelijalle

INTEGRA-kielikoulutuksen tavoitteena on yhdistää kieli- ja oman alan opintoja niin, että opinnot tukevat suomen kielen, akateemisten taitojen ja oman alan sisältöjen opiskelua suomeksi. Samalla tuetaan opiskelijan integroitumista suomalaiseen yliopistomaailmaan ja yliopiston opiskelukulttuuriin.

Koulutus ei ole yliopiston tutkintokoulutusta eikä siitä voi automaattisesti jatkaa suoraan opiskelemaan tutkintoa yliopistossa tai korkeakoulussa, mutta INTEGRA-koulutus ja sen aikana saatu ohjaus tukevat tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista koulutuksen päätyttyä.

INTEGRA-koulutus on kielikoulutusta, jossa on mukana myös opiskelijan oman alan yliopisto-opintoja.

Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä (op):

  • 24 op suomen kieltä
  • 6 op englannin kieltä
  • 5–10 op oman koulutusalan tai muita opintoja
  • 5 op ohjausta

Integra_opiskelijalle.jpg

Koulutuksen alussa SIMHEn ohjaushenkilö (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ja opiskelija laativat yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kuuluu myös kielitaidon (suomi, englanti ja muut monikieliset resurssit) kartoitus. Ohjauksellinen ja osaamisen tunnistamisen tuki läpäisee koko koulutuksen.

Koulutuksessa on kaksi koulutuspolkua A ja B. Koulutuspolku A on opiskelijalle, jonka kielitaitotaso voi vaihdella vasta-alkajasta A2-tasolle. Koulutuspolku B on opiskelijalle, joka on ollut maassa jo pidempään ja jonka suomen kielen taitotaso on B1-B2.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjestää opiskelijan oman alan koulutusopinnot, jotka sovitaan opintosuunnitelmassa. Jos sopivia opintoja ei ole mahdollista järjestää avoimessa yliopistossa tai opiskelija tarvitsee maisteritason opintoja, voidaan sopia/neuvotella yliopiston tiedekuntien kanssa opiskelijalle erillinen opinto-oikeus. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt keskeiset ja opiskelijoille relevantit työelämä- ja yhteiskuntataitojen sisällöt nivotaan osaksi kieli- ja oppiainesisältöjä.

Hankkeen puolivälissä SIMHE tukee opiskelijoita työssäoppimisjaksolle pääsemisessä ja itsenäisten sisältöopintojen suunnittelemisessa. Koulutuksen loppupuolella tehdään SIMHEn, Avoimen ja Movin yhteistyönä jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen jatkosuunnitelma koulutukseen niveltyvistä opintopoluista. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa mm. opiskelijoiden rekrytoimiseen ja ohjaukseen liittyen.