Raportit, suositukset ja julkaisut

Raportit ja suositukset

Loppuraportti

 

Viereinen kattava loppuraportti kuvaa INTEGRA-hanketta tarkemmin.
Loppuraportissa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja miten niissä on onnistuttu.
Raportin lopusta löytyvät myös suositukset koulutuksen mallinnettavuuteen, kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

 

 

JYU Integra Marginaalista vastavirtaan -kuvaViereinen Marginaalista valtavirtaan - JYU.INTEGRA -raportti sisältää INTEGRA 2 -koulutuksen loppuraportin sekä hankkeessa toteutetun kansallisen selvitystyön tulokset. Selvityksessä keskitytään yliopistojen valmiuksiin ja resursseihin kouluttaa kotoutumisvaiheessa olevia korkeakoulutettuja korkeakoulukelpoisia maahanmuuttaneita. Raportin lopussa esitetään suositukset kansallisiksi jatkotoimenpiteiksi tämän kohderyhmän yliopistopolkujen vahvistamiseksi.

 

 

Julkaisut

 

  • Lehtonen, 2020. Korkeakoulutukseen pääsyn esteitä madaltamassa – INTEGRA-hanke. Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja 63  (s. 61 - 71).

INTEGRAsta muualla kirjoitettua