To­teut­ta­jat ja yhteistyökumppanit

Toteuttajat

JYU.INTEGRA-koulutuksesta, kieliopinnoista ja siihen liittyvästä tutkimus- ja kehitystyöstöä vastaa Jyväskylän yliopiston Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi. Koulutuksen sisältöopinnot tarjoaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja ohjauksesta vastaa koulutuspalveluiden SIMHE-ohjaus (Supporting Immigrants in Higher Education).

Yhteistyökumppanit ja -tahot

Tärkeässä roolissa on monensuuntainen ja monialainen yhteistyö eri toimijoiden, kuten TE-palveluiden,  kotoutumispalveluiden, Maahanmuuttajien ohjauspalveluiden ja Opetushallituksen kanssa.

Yhteistyötä tehdään erityisesti niiden Suomessa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka järjestävät ja kehittävät koulutusta korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille.

Kehitystyössä hyödynnetään lisäksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisiä verkostoja ja erityisesti Forthem-allianssien partneriyliopistoja, joihin kuuluva Université de Bourgogne on yksi yhteistyötahomme.

INTEGRAn kehittämistä ja siihen liittyvää selvitystyötä on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2018 - 2022. 

OKM_FI_2rivi_logot_ISO.jpg