Tutkimus

Korkeakoulutetut ja korkeakoulukelpoiset maahanmuuttajat yliopistoissa

INTEGRA-hankkeessa selvitetään Suomen yliopistojen valmiutta ja resursseja ottaa vastaan kotoutumisvaiheessa olevia korkeakoulutettuja ja korkeakoulukelpoisia maahanmuuttajia. Selvitystyössä kartoitetaan yliopistojen hallinnon ja käytännön toimijoiden näkökulmia kyselyillä ja haastatteluilla, joita hyödynnetään yliopistojen yhteiskunnallisen vastuun, rahoituksen sekä opettamisen, ohjaamisen ja tuen kysymysten selvittämisessä. Selvityksen pohjalta laaditaan kansalliset suositukset korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien yliopisto-opintoihin integroitumiseen. Selvitystyön tulokset julkaistaan keväällä 2021.

Vastuullinen johtaja: johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi
Yliopistonopettaja Aija Virtanen, aija.virtanen@jyu.fi
Projektitutkija Minna Bogdanoff, minna.k.bogdanoff@jyu.fi
Harjoittelija Jimi Kotkajuuri, jimi.kotkajuuri@jyu.fi
Tutkimusavustaja Essi Koskela, essi.k.koskela@jyu.fi

Selvitystyön tietosuojailmoitus

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sosiaalistuminen ja osallisuus suomalaisessa yliopistomaailmassa

Hankkeessa tutkitaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielen oppimista useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella uuden tyyppisen koulutusmallin soveltuvuutta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Aineistona on INTEGRA-koulutushankkeessa kertynyt kirjoitettu, kuvallinen, ääni- ja videomateriaali sekä eri toimijoiden haastattelut. 

Lotta Kokkonen
Puh. +358 40 805 3148
lotta.o.kokkonen@jyu.fi

Näkymättömät kansainväliset osaajat Suomessa - yliopiston koulutusvastuu muuttuvassa yhteiskunnassa: INTEGRA-hankkeen väliseminaari pidettiin 21.5.2019 Ruusupuistossa. Materiaalit seminaarin sivuilla.

INTEGRAA on esitelty niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, esim.

 • Erasmus+ Seminar: Better Integration of Refugees and Migrants in the Nordic and Baltic Region, National Agency of Education, Helsinki 10.–12.10.2017.
 • Itä-Suomen yliopiston MAMUEF-pilotin (PROMEQ-konsortion osahanke) koulutustilaisuus korkeakouluopinnoista pakolaisille, Kuopio 9.11.2017.
 • AFinLAn syyssymposium, Turku 13.11.2017.
 • Erasmus+ Staff Training Week: Migrants and refugees in higher education in European universities, University of Jyväskylä 15.–19.1.2018.
 • Hankemylly – Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät hankkeet Keski-Suomessa, Jyväskylä 8.2.2018.
 • Erasmus+ Staff Training week: Higher Education Supporting Refugees in Europe (Socio-Economic Integration-Inclusion in the labour market), Sapienza University, Rome 16.–20.4.2018.
 • Korkeakoulutuksen kansainväliset kevätpäivät (Globaali Vastuu: Supporting integration path of migrant prospective students in Finnish higher education), Jyväskylä 18.5.2018.
 • NOREK (Nordplus programme) networking meeting, JSBE, University of Jyväskylä 20.6.2018.
 • LTRC 2018: 40th Language Testing Research Colloquium, Auckland (New Zealand) 2.–6.7.2018.
 • AFinLan syyssymposium, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 9.–10.11.2018.
 • EUCEN Autumn Seminar 2018: Embracing Cultural Diversity in University Lifelong Learning, Barcelona 15.–16.11.2018.
 • ReCLaS (Research Collegium for Language in Changing Society) meeting: Migrants in Nordic working life – second language needs, skills and use, University of Jyväskylä 29.11.2018.
 • LIF2019 – The 6th International Language in Focus Conference: Language, Research, and Teaching in the 21st Century, Dubrovnik 2.–4.5.2019.
 • NORDAND 14: Nordic Languages as a Second Language, University of Copenhagen, Kööpenhamina 27.–29.5.2019.
 • Kielikeskuspäivät 2019, Hanken Svenska Handelshögskolan, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto, Helsinki 6.–7.6.2019.
 • Staff Exchange and Partner Week 2019: Access and admission of international students to higher education, University of Jyväskylä 5.6.2019.
 • Higher Education Values in Practice - Integration of highly skilled refugees and at-risk academics in Europe - a joint stakeholder event organized by GREET and Academic Refuge projects, European Committee of the Regions, Brussels. 13.-14.6.2019