Tutkimus

Tutkimuksen rooli

Luku- ja kaverikoiriin liittyvä tutkimus soveltuu mm. seuraaville tutkimusaloille:Knowhau-Movi-logo psykologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka, terveystiede, liikuntabiologia, puheviestintä ja kielipedagogiikka. Tutkimus voi olla laadullista sekä määrällistä ja
sitä toteutetaan mm. tutkittavien kyselylomakkein ja haastatteluin (esim. opiskelijan ahdistuneisuutta ja jännittämistä mittaavat kyselyt) sekä havainnoiden (esim. opiskelijoiden hyvinvointi, koira-avusteinen pedagogiikka). Mittauksissa voidaan seurata esim. tutkittavien sykettä, kortisolia ja verenpainetta. 

Luku- ja kaverikoiriin liittyvä tutkimus Jyväskylän yliopistossa

 • OpettajankoulutuslaitosRehtori ja Loke + Svante.jpeg

  • Yliopisto-opiskelijat ja koira-avusteisuus pedagogisena toimintana
   • Datankerääminen keväällä 2019
   • Pedagoginen design kursseilla
 • Terveystieteet

  • Luku- ja kaverikoirat yliopisto-opiskelijoiden stressin lieventäjänä osana opiskelukokemusta
   • Datankerääminen keväällä 2019
   • Vaikutus stressin kokemukseen pitemmällä ajanjaksolla
 • Soveltava kielitiede

  • Koiran ja ihmisen välinen vuorovaikutus ja sen hyvinvointia edistävä vaikutus
   • Datankeruu syksy 2019 ja alkuvuosi 2020
 • Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

  • Käynnistyy vuoden 2019 loppuun mennessä                                                                                                                         

Lisätietoja: Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi