Tutkimus

Tutkimuksen rooli

Luku- ja kaverikoiriin liittyvä tutkimus soveltuu mm. seuraaville tutkimusaloille:Knowhau-Movi-logo psykologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka, terveystiede, liikuntabiologia, puheviestintä ja kielipedagogiikka. Tutkimus voi olla laadullista sekä määrällistä ja sitä toteutetaan mm. tutkittavien kyselylomakkein ja haastatteluin (esim. opiskelijan ahdistuneisuutta ja jännittämistä mittaavat kyselyt) sekä havainnoiden (esim. opiskelijoiden hyvinvointi, koira-avusteinen pedagogiikka). Mittauksissa voidaan seurata esim. tutkittavien sykettä, kortisolia ja verenpainetta. 

Luku- ja kaverikoiriin liittyvä tutkimus Jyväskylän yliopistossa

 • OpettajankoulutuslaitosRehtori ja Loke + Svante.jpeg

 • Psykologia

  • Luku- ja kaverikoirat yliopisto-opiskelijoiden ahdistuksen lieventäjänä osana opiskelukokemusta
   • Datankerääminen 2020-21
   • Vaikutus ahdistuksen kokemukseen pitemmällä ajanjaksolla
   • Tietosuojaseloste
 • Yhteiskuntatieteet

  • Luku- ja kaverikoirat opiskelijoiden yksinäisyyden tunteen lieventäjänä
   • Datankeruu 2020-21
 • Soveltava kielitiede

  • Koiran ja ihmisen välinen vuorovaikutus ja sen hyvinvointia edistävä vaikutus
   • Datankeruu 2021                                                                                                                    

Lisätietoja: Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi