Yhteistyö

Hankkeen kolmatta opiskelijoiden kansainvälistymissuunnitelmaan (KV-suunnitelma) liittyvää tavoitetta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä JYU:n tiedekuntien ja laitosten kanssa. KV-suunnitelma on laitoksille ja tiedekuntiin tehtävä suunnitelma, jossa HOPS-ohjaus on keskeisessä roolissa, ja jossa Movi toimii fasilitaattorina, prosessin alkuun saattajana ja rinnallakulkijana.

Kansainvälistymissuunnitelma on tarkoitus myös mahdollisuuksien mukaan nivoa opiskelijoiden viestintä- ja kieliopintoihin (UVK) omalta osaltaan tukemaan opiskelijan kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden kehittymistä.

KV-suunnitelman tavoitteena on:

  • Kulttuurienvälisessä ja monikielisessä työelämässä tarvittavan alakohtaisen osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja tietoinen rakentaminen opintojen aikana
  • Opiskelijan oman kansainvälisen, monikielisen ja kulttuurienvälisen kokemuksen ja osaamisen näkyväksitekeminen ja tunnistaminen

Yhteistyölaitokset ja -tiedekunnat

Pilottivaiheessa mukana on kolme tiedekuntaa: Kauppakorkeakoulu (JSBE), Liikuntatieteellinen ja Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. KV-suunnitelman sekä sisältö että toteutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä mukaan lähtevien laitosten / oppiaineiden kanssa. Suunnittelutyön on aloitettu alkuvuodesta 2020 ja ensimmäiset kansainvälistymissuunnitelmaa tekevät opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2020. 

JSBE

  • Corporate Communication (Laura Asunta)
  • Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (Mari Suoranta)
  • Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, kaupallisen alan korkeakoulututkintoon tähtäävien opiskelijoiden ryhmä (Päivi Patja)

Liikuntatieteellinen tiedekunta

  • Kaikki ensimmäisen vuoden kandidaattiopintojaan aloittavat opiskelijat ja heidän HOPS-ohjaajansa.
  • Yhteyshenkilö Minna Kettunen

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 

  • OKL (Hely Innanen)
  • Varhaiskasvatustiede (Olli Merjovaara)
  • Yhteyshenkilö Elisa Heimovaara