Akateeminen kirjoittaminen

Kuvituskuva: kirjoittaminen

 

- Pitäisi kirjoittaa essee mutta tekstiä ei vaan tule!

- Aijaa, mä taas en osaa lopettaa tätä tekstiä millään! 

Akateemisessa maailmassa kirjoittaminen on prosessimaista. Akateeminen kirjoittaminen ja akateemisten tekstilajien hallinta voi tuntua etenkin opintojen alkuvaiheessa haastavalta, mutta Movi tarjoaa sinulle tukea kirjoitusprosessiesi eri vaiheisiin.


Opintoihin liittyvien tekstien tuottaminen

Tieteellinen työ aina tutkimisesta ajatteluun, suunnittelusta kirjoittamiseen ja kirjoittamisesta uudelleenkirjoittamiseen on luonteeltaan prosessimaista. Teksti ei valmistu kerralla vaan kirjoittaja palaa usein aiempiin vaiheisiin, koska hänen ymmärryksensä käsiteltävästä aiheesta muuttuu ja jäsentyy uudelleen
kirjoittamisen myötä.

Olennaista kirjoittamisprosessissa on myös eri vaiheissa saatu palaute ja tekstin muokkaaminen sen pohjalta. 

 


Tieteellisen tekstin tunnuspiirteet

Yliopisto-opintonsa aloittavia opiskelijoita mietityttää usein, mikä tekee tekstistä tieteellisen. Siihen ei ole tyhjentävää ja yleispätevää vastausta, mutta tieteellisellä tekstillä on tiettyjä tunnuspiirteitä, joita pidetään tieteellisen kirjoittamisen lähtökohtina.

Kirjoittamisen tueksi

Opintojen alkuvaiheeseen

Movin opintojaksoilla tutustut siihen, millaisia tekstejä tiedeyhteisössä
kirjoitetaan sekä miten ja miksi niitä tuotetaan. Tavoitteena on, että
parannat valmiuksiasi hankkia tieteellistä tietoa, opit ajattelemaan kriittisesti
ja rakennat omia tekstejäsi.
Tutustu opintojen alkuvaiheiden opintojaksoihin.

Kirjoittamista vauhdittamaan


Infografiikkakuva: kirjoittaminen    

Kirjoittamisen pulmia

Moni yliopisto-opiskelija kokee opintojensa aikana erilaisia kirjoittamiseen liittyviä haasteita. On esimerkiksi hyvin tyypillistä, että kirjoittamisen aloittaminen voi olla haastavaa ja opiskelija lykkää työhön ryhtymistä. Opiskelija saattaa myös muokata ja tarkistaa omaa tekstiään loputtomiin, jolloin ongelmana voikin olla kirjoittamisen lopettaminen. 

Ongelmien selättämiseksi on tärkeää tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan kirjoittajana ja pyrkiä uudistamaan omia työskentelytapojaan tarpeen vaatiessa.

Minä kirjoittajana

Opinnäytetyöt

Tutkielmanteko on monivaiheinen prosessi ja on sinänsä itsenäistä työtä, mutta
se ei suinkaan ole yksinäistä työtä. Sinun ei siis tarvitse selviytyä tutkielmantekoprosessiin liittyvistä pulmistasi yksin vaan voit pyytää tukea ohjaajaltasi, toisilta opiskelijoilta, omasta tiedekunnastasi, Movista tai Hyviksiltä. 

Kunnialla kandiksi, maisterina maailmalle

 

Kypsyysnäyte 

  • Kypsyysnäyte eli maturiteetti kuuluu pakollisiin kandidaatin- ja maisterintutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin (tutkintoasetus 794/2004).
  • Kypsyysnäytteessä osoitat perehtyneisyytesi tutkintoa varten tekemäsi tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.
  • Kypsyysnäytteen voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa joko opintojaksolla tai tentissä 
  • Lue Movin sivuilta lisää kypsyysnäytteestä

 

<< Takaisin Akateemiset opiskelutaidot -etusivulle                                                                                    Kysy lisää: movi@jyu.fi