Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä eli maturiteetissa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Kypsyysnäytteen voi suorittaa kahdella eri tavalla: opintojaksolla tai tenttitilaisuudessa kirjoitettavana kypsyysnäytteenä. Tenttitilaisuudessa kirjoitettavan kypsyysnäytteen voi kirjoittaa käsin tai e-tenttijärjestelmässä.

Englanninkieliset ohjeet

Kypsyysnäytteen kielentarkastus

28.10.2019 alkaen kypsyysnäytteiden kielentarkastuksen tulos kirjataan suoraan opintosuoritusrekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastusJatkossa opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteen kielentarkastukseen Sisussa siinä vaiheessa kun kypsyysnäytteen suoritus on ajankohtainen. 

Ohje kypsyysnäytteen kielentarkastukseen ilmoittautumiseen

Kypsyysnayteprosessi2.PNG

 

Englanninkieliset ohjeet

Kysyttävää kypsyysnäytteestä? kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi