Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä eli maturiteetissa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Kypsyysnäytteen voi suorittaa kahdella eri tavalla: opintojaksolla tai tenttitilaisuudessa kirjoitettavana kypsyysnäytteenä. Tenttitilaisuudessa kirjoitettavan kypsyysnäytteen voi kirjoittaa käsin tai e-tenttijärjestelmässä. 

Lue myös Ohjeita kypsyysnäytteen kielentarkastukseen toimittamiseen.

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa

Kypsyysnäytteen kielentarkastus

Kypsyysnäytteiden kielentarkastuksen tulos on kirjattu opiskelijalle omaksi suorituksekseen 28.10.2019 alkaen.

OPS-kaudella 2020-23 kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opiskelijalle osasuoritukseksi ja se koostetaan osaksi opiskelijan oman tutkinto-ohjelman kypsyysnäyteopintojakson suoritusta. Opiskelijan tulee ilmoittautua kypsyysnäytteen kielentarkastukseen Sisussa siinä vaiheessa kun kypsyysnäytteen suoritus on ajankohtainen. 

Ohje kypsyysnäytteen kielentarkastukseen ilmoittautumiseen

Englanninkieliset ohjeet

Kysyttävää kypsyysnäytteestä? kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi