Ohjeita kypsyysnäytteen rekisteröijälle

  1. Opiskelija saa Sisuun osasuoritusmerkinnän kypsyysnäytteen kielentarkastuksesta kun opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty.
  2. Hyväksytty kandidaatintutkielma toimii kypsyysnäytteenä sisällön osalta. Kun myös opiskelijan kandidaatintutkielma on hyväksytty, saat tutkielman ohjaajalta tiedon, että opiskelijan kypsyysnäyte on valmis rekisteriin. Kypsyysnäytteen suorittamispäivä on sama kuin koko tutkielman hyväksymispäivä.
  3. Jos sinulla on epäselvä käsitys opiskelijan opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielentarkastuksen tuloksesta, voit tarkistaa opiskelijan suorituksista Sisussa, onko hänellä kirjattuna osasuoritus kypsyysnäytteen kielentarkastuksesta tai tiedustella asiaa Movista osoitteesta kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi.