Ohjeita opiskelijalle e-maturiteettiin

1. Sinulla on aikaa 3 t 50 min.

2. Kirjoita vain yhdestä aiheesta.

3. Kirjoitelman ohjepituus on keskimäärin 500 (450600 sanaa). Jos teksti on huomattavasti vaadittua lyhempi, se hylätään, vaikka teksti olisi muuten lähes moitteeton.

4. Kirjoitelmassa pitää olla pääotsikko. Keksi itse osuva otsikko, jos sitä ei ole suoraan tehtävänannossa (jos sinua esimerkiksi pyydetään kuvailemaan, kertomaan tai arvioimaan jotakin). Alaotsikot (esim. Johdanto, Teoreettinen tausta, Pohdinta) ovat tarpeettomia näin lyhyessä kirjoitelmassa.

5. Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta.

6. Kuvittele, että kirjoitelmasi lukija tuntee oman alasi ajattelutavan ja yleisen termistön mutta ei ole perehtynyt aiheeseesi. Yleisiä tieteenalan termejä ei tarvitse selittää.

7. Kypsyysnäytteen tulee olla yhtenäinen, looginen kokonaisuus, itsenäinen teksti. Sen pitää olla sinänsä ymmärrettävissä, eikä sen lukijalta voi vaatia esimerkiksi tutustumista tutkielmaasi.

8. Koska kirjoitelma on esseetyyppinen, se ei voi pääasiallisesti koostua luetelmista, kuvioista, kaavoista tms.

9. Useimmiten kirjoittajalle on hyötyä siitä, että hän ensin hahmottelee kirjoitelmansa rakenteen.

10. Merkitse tekstin kappalejako selvästi. E-maturiteetissa kappaleiden jako osoitetaan tyhjällä rivillä. Kappaleiden alkuja ei tarvitse tällöin sisentää.

11. Kirjoittajan erityisvaikeudet otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä ja kielentarkastuksessa. Esimerkiksi lukivaikeuksiselle opiskelijalle voidaan käsin kirjoitettavaa kypsyysnäytteen kirjoittamiseen järjestää tarvittaessa kaksi tuntia lisäaikaa. Lisäajan järjestäminen ei kuitenkaan ole mahdollista e-tenttinä tehtävässä kypsyysnäytteessä. Jos tarvitset kypsyysnäytteen suorittamisessa erityisjärjestelyitä, ota etukäteen yhteyttä laitokseen tai oppiaineeseen.

12. Kieliasun arvioinnissa otetaan huomioon, jos kypsyysnäyte on kirjoitettu muulla kuin opiskelijan äidinkielellä (esim. suomi toisena kielenä tai englanti toisena kielenä). Näiltä kirjoittajilta vaaditaan samantasoista kielellistä suoritusta kuin äidinkielisiltäkin kirjoittajilta, mutta arvioinnissa otetaan huomioon, että kielelliset heikkoudet voivat olla erilaisia kuin äidinkielisillä kirjoittajilla.

MUISTA, ETTÄ KYPSYYSNÄYTE ARVIOIDAAN SEKÄ SISÄLLÖN ETTÄ KIELEN KANNALTA!

Jos kielentarkastus on jo tehty aikaisemman tutkinnon kypsyysnäytteen yhteydessä, kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön osalta.