Ohjeita sisällöntarkastajalle

Kypsyysnäyte on kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja oman alansa hallinnan. Kypsyysnäyte on mahdollista tehdä opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä tai tentissä kirjoitettavana kypsyysnäytteenä. Tällä sivulla on tentissä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen liittyviä ohjeita sisällöntarkastajalle.

Tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen tehtävänanto

Tentissä kirjoitettava kypsyysnäyte on esseetyyppinen kirjoitelma, ja siksi tehtävänannon pitäisi johdattaa opiskelijaa kirjoittamaan essee.

Annetut aiheet on muotoiltava siten, että niistä voi kirjoittaa esseen. Tehtävänanto ei saisi olla tyyppiä "Vastaa yhteen seuraavista kysymyksistä - -". Tällainen tehtävänanto johdattaa tenttivastauksen kirjoittamiseen, jolloin kypsyysnäytteestä saattaa puuttua esseessä vaadittava taustoittava alku ja tekstiin sopiva lopetus.

Otsikoiden ei pitäisi muistuttaa tenttikysymyksiä, eivätkä ne saisi edellyttää runsasta kaavojen ja kuvioiden käyttöä. Pitkä ja monipolvinen otsikko vaikeuttaa kirjoittamista.

Jos et muotoile valmista otsikkoa, muistuta opiskelijaa tehtävänannossa siitä, että hänen on otsikoitava kypsyysnäytteensä itse.

Esimerkkejä tehtävänannoista ja otsikoista

  • Kirjoita esseetyyppinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista: XXX.
  • Pohdi XXX:n merkitystä yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa.
  • Pohdi NN:n perusteluja XXX:stä.
  • Tarkastele oman tutkimuksesi keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä hyödyntäen tutkimuksesi teoreettista viitekehystä. Otsikoi itse.

Kypsyysnäytteen lähettäminen kielentarkastukseen

Kypsyysnäytteen sisällöntarkastukseen on varattu 2 viikkoa. Tämän jälkeen kypsyysnäyte ja kypsyysnäytelomake lähetetään kielentarkastukseen sisäisessä postissa seuraavaan osoitteeseen: Kypsyysnäytteiden kielentarkastus / Oppio.

Kielentarkastukseen varattu aika (2 viikkoa) alkaa kypsyysnäytteen ja lomakkeen saapumisesta Monikielisen akateemisen viestinnän keskukseen.

Kypsyysnäytteen mukaan tulee laittaa tieto siitä, kenelle ja mihin osoitteeseen kypsyysnäyte palautetaan kielentarkastuksesta. Tähän voi käyttää esimerkiksi tulostettavia lomakkeita (muokattava versio ja pdf-versio).

E-tenttinä Examissa kirjoitettu kypsyysnäyte lähtee automaattisesti kielentarkastukseen sisällöntarkastuksen jälkeen. Ohjeita Examissa kirjoitettavan kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen on täällä. Jos Exam-kypsyysnäytteen kielentarkastuksesta on kysyttävää, kielentarkastajiin saa yhteyden sähköpostitse (kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi).

Kiireellinen kypsyysnäyte

Kiireellisessä tapauksessa merkitse sana kiire punaisella tai post it -lappu tenttikuoren päälle. Näin tieto kypsyysnäytteen kiireellisyydestä välittyy varmasti tarkastajille.

Kiireellisestä Exam-kypsyysnäytteestä on hyvä lähettää sähköpostiviesti kielentarkastajille (kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi).

Kielentarkastuksen kriteerit

Kielentarkastuksessa kypsyysnäyte arvioidaan neljän kriteerin perusteella. Kriteerit ovat seuraavat:

  • tekstilaji ja tyyli
  • rakenne
  • lauseet ja virkkeet
  • kieliasu.