UVK - humanistiset tieteet

UVK (Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot) tutkintovaatimukset 2020-2023

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksena on oikea-aikaisesti tukea ja edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä koko kandidaattipolun ajan. UVK-opinnot ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä ja nivoutuvat ainelaitoksen opintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen.

Humanististen alojen opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti 6-14 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, jotka suoritetaan kolmen opintovuoden aikana alla olevan mukaisesti.

Historian kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus 4 op
 • XYHH1015 Tutkimusviestintä 3 op

Journalistiikan kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot (14 op)

 • XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto 5 op
 • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus 6 op
 • XYHH2003 Tutkimusviestintä 3 op


Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen ja kielten aineenopettajan kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(6 op)

 • XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus 6 op (englannin, saksan, romaanisen filologian ja venäjän opintosuunnat)
 • XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus 6 op (ruotsin kielen opintosuunta)

Kirjallisuuden, museologian sekä taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus 4 op
 • XYHH1005 Tutkimusviestintä 2 op


KUMU:n kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus 4 op
 • XYHH1014 Tutkimusviestintä 3 op

Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus 6 op (suomen kielen opintosuunta)
 • XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus 6 op (englannin, saksan, romaanisen filologian ja venäjän opintosuunnat)
 • XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus 6 op (ruotsin kielen opintosuunta)
 • Valinnainen äidinkielen viestinnän opintojakso 3 op

Musiikkitieteen (mutku) viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot 3 op
 • XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus 4 op
 • XYHH1005 Tutkimusviestintä 2 op

 

Viestinnän kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(9 op)

 • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus 6 op
 • XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(6-9 op)

 • Äidinkieleltään viittomakieliset opiskelijat valitsevat Movin opetustarjonnasta soveltuvat akateemisen tason suomen kielen ja vieraan kielen (voi olla myös ruotsi) opintojaksot 6 op
 • Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole viittomakieli suorittavat 9 op viestintä- ja kieliopintoja kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina, alla olevan mukaisesti
  • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintää 3 op
  • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
  • vierasta kieltä 3 op

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot
(6 op)

 • XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus 6 op

 

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut Movin viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta


Kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintoja suositellaan viestinnällisen ja kielellisen osaamisen kehittämiseksi opintojen tueksi ja työelämätarpeisiin.
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX1001 Kielenhuollon verkko-opintojakso (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)