Informaatioteknologian tiedekunnan tutkintovaatimukset

Kauppatieteellisiin tutkintoihin sisältyvät 30 opintopisteen (KTK 20 op; KTM 10 op) laajuiset viestintä- ja kieliopinnot ja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon pääaineena tietotekniikka 10 opintopisteen viestintä- ja kieliopinnot.