Psykologian ala - maisteri

Maisterin tutkinnossa syvennät akateemista asiantuntijuuttasi kehittämällä tieteellisiä valmiuksia, työelämätaitoja, monikielistä vuorovaikutusosaamista ja vahvistat viestintä- ja kieliosaamistasi. Voit myös valita esimerkiksi johtamiseen, työhyvinvointiin, projektiosaamiseen ja kulttuurienväliseen osaamiseen liittyviä opintoja. Mieti viimeistään maisterivaiheessa, miten voit erottautua työnhakutilanteessa vuorovaikutusosaamisesi ja kielitaitojesi osalta. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Maisterin tutkintoon ei psykologian opiskelijoilla ole määritelty pakollisia viestintä- ja kieliopintoja, mutta sinulla on mahdollisuus kehittää viestinnällistä ja kielellistä osaamistasi Movin valinnaisten viestintä- ja kieliopintojen avulla.

Esimerkkejä valinnaista viestintä- ja kieliopinnoista

 

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

Gradun kirjoittamisen tueksi
 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op) 
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Englannin kielellä kirjoitettavan gradun tueksi

 • XENB001 Academic Writing for Master's students: Core principles (2 op)
 • XENB002 Academic Writing for Master's students: Writing that flows (2 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)
 
Puheviestinnän opinnot

Puheviestinnän opinnot eivät ole pakollisia psykologian opiskelijoille, mutta niitä suositellaan mm. työelämätarpeisiin https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

                        Seppo Movi monikielisyys.jpg