Täydentävät viestintä- ja kieliopinnot entisen opistotason tutkinnon suorittaneille (8 op)


HUOM! Entisen opistotason tutkinnon suorittaneille pakollisia viestintä- ja kieliopintoja on 8 op (XENL001 ja XKVB1000 -opintojaksojen lisäksi XENL003, 2 op, XRUL1001, 1 op, XRUL9001, 2 op).

Jos aikaisempi korkeakoulututkintosi on muulta kuin terveysalalta, on ruotsin kielessä suoritettava alakohtainen täydennysmoduuli. Ota tarvittaessa yhteyttä Movin liikuntatieteellisen tiedekunnan ruotsin kielen vastuuopettajaan.

  • XENL003 Communication Skills for Sport and Health Sciences, 2 op
  • XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare / skriftlig, 1 op
  • XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare / muntlig, 2 op