Ulkomailla suoritetut opinnot

Jyväskylän yliopistossa voit korvata ulkomaisilla opinnoilla tutkintosi pakollisia tai vapaavalintaisia kursseja. Yksittäiset ulkomailla suoritetut kurssit, joilla ei voi korvata tutkintoon kuuluvia pakollisia tai vapaavalintaisia kursseja, voidaan usein sijoittaa tutkintoon muiksi opinnoiksi. Mikäli nämä opinnot sisältävät kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavia sisältöjä ja teemoja, voidaan myös niitä liittää MoKOon.

Opintojen rekisteröinti tapahtuu joko hakijan oman ainelaitoksen kautta (pääaine, sivuaineet) tai kieliopintojen osalta Movissa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Huomaathan, että mikäli ulkomailla suoritettuja opintoja halutaan liittää MoKOon, tulee opiskelijalla olla todistus vaihtoyliopistosta suoritetuista opinnoista (ja tarvittaessa kurssikuvaukset). Lisäksi, ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää MoKOon siinä tapauksessa, ettei niitä liitetä osaksi jotain muuta opintokokonaisuutta, jonka tavoitteena ja sisältöinä ovat kansainvälistymisvalmiuksien tukeminen (esim. Deutsche Kulturstudien, Etudes françaises tai Intercultural Studies).

Kieliopintokorvaavuudet

Movi myöntää ulkomailla suoritetuista yliopisto-opinnoista kieliopintoihin korvaavuuksia seuraavasti:

  • mikäli olet suorittanut vaihtokohteessa maan virallisella kielellä pää- tai sivuaineopintoja, voidaan sinulle korvata vapaavalintaisia kieliopintoja maks. 8 op
  • mikäli olet suorittanut opintoja muulla kuin kohdemaan virallisella kielellä (esim. englannin kielellä Alankomaissa), voidaan sinulle korvata maks. 4 op vapaavalintaisia kieliopintoja
  • mikäli olet suorittanut vaihtokohteessa erillisiä kielikursseja, voit saada niistä korvaavuuksia, joista on sovittava erikseen Movin kanssa.

Kieliopintokorvaavuuksien saamiseksi sinun on täytettävä Movin korvaavuushakulomake. Liitteeksi tarvitset todistuksen vaihtokaudestasi ja suoritetuista opinnoista. Kieliopintojen korvaavuushakulomake ja tarkempia ohjeita kielikorvaavuuksista: Aiempien opintojen tunnistaminen.