Miten opintokokonaisuus suoritetaan?

 1. Opintokokonaisuuden aloittaminen

 • suorittaminen aloitetaan itsenäisen kielenkäyttäjän taitotasolta (B1-B2)
 • ensimmäinen kurssi on useimmiten XRAX1000 Valmennuskurssi , jolla eri taitoja on mahdollisuus kerrata.
 • alkeis- ja jatkokurssit (Ranska 1-4) eivät ole osa kokonaisuutta 

2. Opintopisteiden kerryttäminen, eli mistä osista opintokokonaisuus muodostuu?

 • Opintojaksot löytyvät Sisusta hakusanoilla Etudes françaises tai Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri 
 • omavalintaisista kieliopinnoista, joiden osuus on vähintään 10 op (tarkemmin tutkintovaatimuksissa)
 • kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnoista, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita
 • myös kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat täydentää 2. vieraan kielen opintonsa opintokokonaisuudeksi
 • kurssivalikoimassa voi olla vaihtelua lukuvuosittain
 • opintokokonaisuuden voi suorittaa usean vuoden aikana
 • osa opinnoista voidaan korvata ulkomailla (esim. vaihdossa) ranskan kielellä suoritetuilla kursseilla 

3. Opintokokonaisuuden rekisteröinti

Kun opintopisteitä on 25 tai enemmän ja kokonaisuus halutaan opintorekisteriin:

 • Sähköpostiviesti Movin vastuuhenkilölle teija.natri@jyu.fi. Viestiin seuraavat tiedot:
  • mitkä kurssit kokonaisuuteen lasketaan mukaan (erityisesti, jos jollakin kurssilla on RFI-koodi)
  • postiosoite, johon opintokokonaisuudesta annettava erillinen todistus voidaan lähettää
 • Vastuuhenkilö koostaa opintokokonaisuuden ja lähettää sen rekisteröitäväksi.
 • Kun kokonaisuus näkyy opintorekisterissä, suorituksesta tehdään erillinen todistus, joka lähetetään kokonaisuuden suorittajalle.