Täy­dentä­vät opintojaksot / Cours complé­men­tai­res

Notre-Dame

 

  • XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi (3 op) 
    Jos olet opiskellut ranskaa ala-, yläasteella tai lukiossa ja kirjoittanut sen, tule tällä opintojaksolle kertaamaan ja perehtymään yliopistoranskan ominaispiirteisiin.