Ruotsi

Svenskan - äran och hjältarnas språk

(Esaias Tegnér 1817)

 

Ruotsin opiskelu

Suomalaisten korkeakoulututkintojen yhteydessä annetaan näyttöä ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta. 
Movin opintotarjontaan kuuluu sekä valmentavia, valinnaisia että tutkintoon kuuluvia kursseja. 
Ruotsin kielen osaaminen avaa ovia suomenruotsalaiseen ja 
skandinaaviseen kulttuuriin sekä pohjoismaisiin yhteiskuntiin.

Ilmoittautudu opintojaksoille SISUssa

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi