Anförande

Till kursen som ingår i examen hör att du håller ett anförande. Här får du några instruktioner som hjälper dig att förbereda anförandet.

Så här gör man

I anförandet kan du samarbeta med en kurskamrat eller arbeta ensam. Ni har möjlighet att läsa om det som speciellt intresserar er inom er egen studieinriktning och på det viset lära er centrala ord. Välj alltså ett ämne som knyter an till ert huvudämne, biämnen eller studentlivet i allmänhet. Tänk också på era åhörare och att ämnet ska väcka deras intresse och leda till diskussioner. Ni ska presentera fakta samt frågor och problemställningar inom ämnesområdet. Om ni har egna erfarenheter i ämnet, berätta gärna om dem.

Förbered er väl

 • Träna anförandet hemma och kontrollera att det inte blir för långt. Det ska vara ca 15 minuter långt.
 • Skriv nyckelord som stöd för minnet i stället för att skriva ut hela anförandet, på så sätt undviker ni att läsa innantill.
 • Skriv en ordlista till deltagarna i gruppen. Efter anförandet ska ni aktivera de andra kursdeltagarna. De kan diskutera eller arbeta på något annat sätt med det ni har presenterat.
 • Förbered uppgifter för dem. Det kan vara allt ifrån frågesport till diskussioner. Ni får använda er fantasi.
 • Förbered och kopiera material till gruppen, läraren hjälper till både med handledning och kopieri

Åhörarnas ansvar är att

 • lyssna aktivt på anförandet
 • ställa frågor, be om exempel
 • delta aktivt i de uppgifter som delas ut
 • lyssna på vad andra i gruppen säger
 • uttrycka egna tankar och åsikter

Som avslutning avrundar ni det hela med att sammanfatta diskussionerna ni haft i grupperna. Ni ansvarar för hela lektionspasset.

Att tänka på före anförandet

 • Börja söka material i god tid.
 • Var noggrann med hur du strukturerar anförandet. Åhörarna ska inte behöva anstränga sig för att förstå vad du pratar om.
 • Välj inledning med omsorg. Den ska väcka intresse och skapa förväntan. Här är några förslag på hur du kan börja:
  • Ställ en fråga (som du sedan besvarar i ditt anförande).
  • Anknyt till en aktuell händelse.
  • Gör en historisk tillbakablick.
  • Uppmana åhörarna till att följa ett råd eller handla på ett visst sätt.
  • Börja med ett citat eller ordspråk.
 • Här är några förslag på hur du kan avsluta:
  • Sammanfatta det viktigaste i ditt anförande.
  • Blicka framåt i tiden.
  • Kom med egna synpunkter.
  • Dra slutsatser.
 • Som stöd för minnet är nyckelord eller en tankekarta mycket bättre än en hel utskrift av ditt anförande.
 • Förbered anförandet väl. Repetera hemma!

 Kolla också Språkhjälpen där du hittar nyttig information om hur man talar i olika situationer.

Nyttiga fraser

Så här kan du inleda:

 • Låt mig börja med att presentera mig själv.
 • Jag vill ta tillfället i akt att tacka för att jag får komma hit och…
 • Vad jag ska göra idag är att…
 • Till att börja med vill jag… / Först kommer jag att…
 • För det andra / Därefter kommer jag att ge Er lite information om…
 • Sedan kommer jag att övergå till / att berätta om…

Så här kan du foga samman olika delar av anförandet:

 • Jag skulle vilja fortsätta med frågan…
 • Jag skulle vilja nämna ytterligare en sak.
 • Låt oss fortsätta med…
 • Som jag tidigare sade…
 • Jag skulle vilja poängtera…
 • Det finns naturligtvis för- och nackdelar med…
 • Å ena sedan kan det innebära…, å andra sidan …
 • Beroende på/ På grund av detta kan vi säga…

Samt summera och avsluta:

 • Jag skulle vilja avsluta med att säga…
 • Avslutningsvis skulle jag vilja säga…
 • För att summera (mina viktigaste punkter)…
 • Tack för Er uppmärksamhet/ att Ni har lyssnat.
 • Om det finns några frågor ska jag göra mitt bästa för att besvara dem/ svara på dem.
 • Jag är säker på att ni har många frågor.

Att tänka på efter anförandet

Som åhörare fundera på följande punkter:

 • Behandlingen av temat
  Var anförandet anpassat efter åhörarna?
  Var det lätt att följa med i? Var dispositionen tydlig?
 • Framförandet
  Var det väl förberett?
  Riktade sig talaren till åhörarna, t.ex. genom att titta på alla?
  Hur fungerade de material och hjälpmedel som talaren använde?
 • Språket
  Var talet lätt och ledigt?
  Var det "flyt" (= inte bara språkfel, men också pausering, omtagning och ledighet) på språket eller fanns det många svåra språkfel som störde förståelsen?


Som talare kan du tänka på hur åhörarna agerade:

 • Åhörarna
  Tog åhörarna sitt ansvar och lyssnade aktivt?
  Ställde de frågor och visade sitt intresse?
  Deltog de aktivt i diskussionen?