Google som språkhjälp

Google i dina språkstudier

Om man inte riktigt vet hur ett ord böjs eller vilken preposition man borde använda, kan man alltid ”googla” det från svenskspråkiga sidor. Ställ in svenska som Googles språk så får du veta om dina sökord förekommer på svenskspråkiga webbsidor. Kontrollera dock alltid att sidorna är pålitliga (dvs. ”seriösa”).

Diskussionsgrupper är också nyttiga informationskällor eftersom de innehåller mycket talspråk och till och med slangord som inte finns i ordböcker, men kom ihåg att de inte är pålitliga källor vad gäller t.ex. grammatik.

Speciella tecken i Google

Det finns några speciella tecken man kan använda i söktjänster för att begränsa resultaten. De varierar efter tjänsten, men i Google kan man använda följande tecken:

” ” Begränsar resultatet.
”Peter Forsberg” ger ett betydligt mindre antal träffar än Peter Forsberg, som tar med alla webbsidor som innehåller orden Peter och Forsberg tillsammans eller separat.
 
OR Inkluderar åtminstone ett av sökorden i söket.
nöjespark OR djurpark, ger alla webbsidor som har det ena ordet eller båda orden.
() Anger alternativet inom parentes.
nöjespark (djurpark OR cirkus) ger webbsidor som innehåller ordet nöjespark och antingen djurpark eller cirkus, men inga texter med alla de tre orden.
Exkluderar ord från resultaten. Sätt ett mellanslag före minustecknet.
nöjespark - djurpark ger sidorna som innehåller ordet nöjespark men inte ordet djurpark.
+ Inkluderar småord (t.ex. prepositioner och artiklar) i sökningen.
forska +i. Google tar inte alltid småord med i sökningen. Om du söker exempel på användningen av prepositioner eller artiklar kan du (för säkerhets skull) använda plustecknet (+) före ordet för att inkludera det i sökningen.

Google söker automatiskt efter sidor som innehåller alla sökord. (AND eller (+) behövs inte mellan orden.) Till exempel ger sökningen nöjespark djurpark sidor med båda orden. Ju fler sökord du skriver desto exaktare blir resultaten.

Obs! Google söker bara hela ord och man kan inte använda asterisk (*) som ett s.k. jokertecken för att söka t.ex. böjningsformer eller sammansättningar. Sökningen djur* tar alltså inte med ord som djuren eller djurpark.

  

Exempel: prepositioner

Prepositioner och användningen av dem kan vara knepigt för en inlärare. Med Google kan man se om det finns t.ex. fall där en viss preposition har använts med ett visst adjektiv eller verb. Kontrollera alltid sammanhanget där sökorden förekommer. Om en preposition används i en viss kombination bara i talspråkliga sammanhang (t.ex. chattkanaler) är det inte nödvändigtvis korrekt språkbruk.

Är det ”stolt över”?

  • ”stolt över” 828 000 belägg
  • Kombinationen används i alla möjliga sammanhang, dvs. både i officiella sidor och ”ledigare” texter.

Är det ”en gång i dagen” eller ”en gång om dagen”?

  • ”en gång i dagen” 7 belägg
  • Förekommer på finska sidor som inte är helt pålitliga. Det här alternativet är alltså inte alls korrekt.
  • ”en gång om dagen” 174 000 belägg
  • Förekommer på svenska sidor, både i officiella och vardagliga sammanhang. Det här alternativet är korrekt.

 

Korpusar

  • Språkbanken
    Göteborgs universitets textdatabas, som innehåller bl.a. korpusar som är ordklasstaggade (Parole) dvs. man kan också söka efter grammatiska konstruktioner med hjälp av söksträng.