Minun suomea - kielenkäytön funktiot ja rakenteet

Kielenkäytön funktiot 

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Suomalaisen viestintäkulttuurin piirteisiin tutustuminen
 • Reagoiminen rutiinimaisissa, informaaleissa arkitilanteissa
 • Toimiminen yksinkertaisissa asiointi- ja arkitilanteissa
 • Puhekielen tunnistaminen ilmiönä

Kertominen ja kuvaaminen

 • Itseä koskevista perusasioista kertominen
 • Ratkaisun hakeminen arkipäivän pieniin ongelmiin
 • Yksinkertaisten mielipiteiden kertominen

Ymmärtäminen ja tiedonhaku suomeksi 

 • Tuttujen sanojen, teeman ja konkreettisen tiedon poimiminen oppijalle merkityksellisistä teksteistä
 • Tuttujen sanojen ja teeman tunnistaminen kuullusta

 

Kielenoppijana kehittyminen

 • Omien oppimisstrategioiden tiedostaminen ja kehittäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen
 • Ympäristöön tutustuminen ja sen merkityksen ymmärtäminen sekä sen hyödyntäminen kielen oppimisessa
 • Kontekstin ja elekielen sekä muun visuaalisen tuen hyödyntäminen
 • Erilaisiin oppimista tukeviin työkaluihin tutustuminen

Keskeisiä rakenteita 

Opitaan käyttämään produktiivisesti esim.:

 • erilaisia kysymyslauseita
 • verbit preesensissä
 • paikan ilmaiseminen: missä? mistä? mihin?
 • nomineista esim.: persoonapronominit, tärkeimpiä nominityyppejä (-nen-sanoja, -s-sanoja, i-sanoja…), partitiivi, monikon perusmuoto (pyörä > pyörät), konsonanttivaihtelu (Helsinki: Helsingissä ’in Helsinki’)
 • omistaminen: omistusrakenne (sulla on uusi pyörä ’you have a new bike’) ja genetiivi
 • nesessiivisyyden ilmaiseminen: nesessiivirakenne (minun täytyy mennä ’I have to go’)
 • ajanilmauksia, konjunktioita
 • puhe- ja kirjakielen muotoja rinnakkain

 

Opitaan tunnistamaan reseptiivisesti ja ymmärtämään kontekstissa esim.:

 • imperfekti
 • konditionaali
 • nominityyppejä

 

movi_web_movimovimovi_oranssi.png