Kirjoitusviestintä

Kuva: Nick Morrison

 Kirjoitusviestinnän opinnoista saat käytännön hyötyä opiskeluun, opinnäytteiden valmistumiseen ja työelämään! 

Kirjoitusviestinnän opinnot

Kirjoitusviestinnän opetustarjonnassa huomioidaan yliopisto-opiskelijoiden opintojen vaiheet ja niihin liittyvät erityistarpeet ja tavoitteet. Kirjoittamista lähestytään kirjoitusprosessien, tekstilajien ja sosiaalisen toiminnan näkökulmista – luovuutta unohtamatta. Opintojaksoilla harjoitellaan suomenkielisten tieteellisten tekstien kirjoittamista, kirjoitusprosessin hallintaa sekä palautekeskustelujen hyödyntämistä tekstien kehittämisessä.  

Ilmoittaudu kursseille SISUssa

Tiedeyhteisön tekstit ja toimintatavat tutuiksi opintojen alkuvaiheessa

Ensimmäisen oman tutkimuksen rakentaminen

Tieteellisen kirjoittamisen ja asiantuntijan tekstilajien hallinta

Tukea, neuvoja ja uutta intoa kirjoittamiseen sekä osaamisen päivittämistä

Opintoihin kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti

Kirjoittaminen osana tutkijan ammattitaitoa 

Tukea ja neuvoja jokapäiväisiin kirjoitustöihin ja kirjoittamisen ohjaamiseen

Kirjoitusviestinnän opettajien yhteystiedot

Kielikukkaset ilmestyvät nykyään twiitteinä ‎@kielikukkaset. Vanhoja kokoelmia pääset selaamaan täältä.

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi