Kirjoitusviestintä

Kuva: Nick Morrison


Kirjoitusviestinnän opinnot

Kirjoitusviestinnän opetustarjonnassa huomioidaan yliopisto-opiskelijoiden opintojen vaiheet ja niihin liittyvät erityistarpeet ja tavoitteet. Kirjoittamista lähestytään kirjoitusprosessien, tekstilajien ja sosiaalisen toiminnan näkökulmista – luovuutta unohtamatta. Opintojaksoilla harjoitellaan suomenkielisten tieteellisten tekstien kirjoittamista, kirjoitusprosessin hallintaa sekä palautekeskustelujen hyödyntämistä tekstien kehittämisessä.

 Kirjoitusviestinnän opinnoista saat käytännön hyötyä opiskeluun, opinnäytteiden valmistumiseen ja työelämään! 

Jokaiseen korkeakoulututkintoon kuuluu tutkintoasetusten määräämiä viestintä- ja kieliopintoja. Esimerkiksi suomen kielen vaadittavat opinnot riippuvat siitä, suoritatko viestintä- ja kieliopintojasi kielikohtaisina vai UVK-opintoina.
Katso, mitä oman tiedekuntasi tutkintoon sisältyy: tutkintovaatimukset.

Ilmoittaudu opintojaksoille SISUssa.

Tutustu myös Akateemiset opiskelutaidot -sivustoomme. Voit löytää sieltä vinkkejä myös kirjoitusviestinnän opintojen sujuvaan etenemiseen.


Yhteystiedot