Puheviestintä

Kuva: Rawpixel

 

 

Vuorovaikutustaidot ovat avain tuloksellisuuteen sekä työelämässä että opiskelussa. 

Vuorovaikutusosaamista opiskeluun ja työelämään

Vuorovaikutustaidot ovat avain tuloksellisuuteen sekä työelämässä että opiskelussa. Puheviestinnän kursseilla vuorovaikutusosaamista harjoitellaan pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisen palautteen avulla.

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista vuorovaikutusosaamista

Asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen alueita ovat esimerkiksi esiintymisen taidot, tiimiviestintä, projektiviestintä, konfliktinhallinnan ja neuvottelemisen taidot, suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot, johtamisviestintä, perustelemisen ja argumentoinnin taidot. 

Yhteinen vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutusosaamisen voidaan katsoa koostuvan yksilön viestinnällisistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista, joiden avulla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen limittyvät yksilön ammattiosaamiseen. Yksilön osaaminen tulee vuorovaikutuksen kautta yhteiseen käyttöön. Yhteisössä vuorovaikutuksella on merkitystä myös työssä viihtymiselle ja työssä jaksamiselle.

Vuorovaikutusosaaminen on aineetonta pääomaa: se ei kulu käytössä, vaan on hyödynnettävissä yhä uudelleen. Aikaa myöten sen arvo yleensä vain kasvaa.

Ilmoittaudu opintojaksoille SISUssa

Kurssit
 • Kaikille aloille yhteisiä opintojaksoja 

 • Puheviestinnän opintojaksot ovat

   • käytännönläheisiä, harjoituspainotteisia, oppijakeskeisiä ja keskustelevia
   • pienryhmäopetusta: opintojaksojen ryhmät koostuvat 14–20 eri alojen tai tietyn alan opiskelijoista
   • aktiivista läsnäoloa vaativia

  Tule puheviestinnän opintojaksoille

   • milloin vain, sinulta ei odoteta aikaisempaa puheviestinnän osaamista
   • mahdollisesti jo opintojesi alkuvaiheessa, ehdit hyötyä oppimistasi taidoista jo opintojen aikana
   • valitsemalla itsellesi ajankohtaisia ja kiinnostavia kursseja, jotka palvelevat oppimistarpeitasi 

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti. Lue lisää mahdollisuuksista kehittää monikielistä kulttuurienvälistä osaamistasi

Yhteystiedot
 • Puheviestinnän opiskeluun liittyvät kysymykset: puheviestinnän opettajien yhteystiedot
 • Muut opintoihin liittyvät kysymykset: movi@jyu.fi