Uudelle opiskelijalle

 

#movingJYUforward - Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi tukee asiantuntijuutesi kehittymistä

For information in English, please go to https://movi.jyu.fi/en/general.

Kun valmistut, viestintä- ja kieliosaaminen korostuu nykymaailman työelämässä kaikilla aloilla. Yksittäisten kielten ohessa monikielinen osaaminen ja kulttuurienvälinen ymmärrys ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Akateemisessa työelämässä työskentelet usein erilaisissa tiimeissä, monikulttuurisissa työyhteisöissä ja ulkomaisten sidosryhmien ja partnereiden kanssa. Koska työskentely on monimuotoista ja monipaikkaista, korostuu myös teknologian käyttö osana työelämäosaamista. Kansainvälisyys ei aina edellytä matkustamista ulkomaille – teknologia tuo ulkomaat lähelle, ja monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamista saa hyödyntää kotimaassakin.

Group, kuva: Maike und Björn_Bröskamp


Tätä kaikkea tietoa ja taitoa tarvitset jo opintojesi aikana ja osaamistasi pääset kehittämään Movin tukemana osana tutkintoasi. Myöhemmin
työnhakutilanteessa voit erottautua muista hakijoista laaja-alaisella hyvällä viestintä- ja kieliosaamisellasi.

Tervetuloa kehittämään viestintä- ja kieliosaamistasi Moviin!

Alla vastauksia kysymyksiin, joita usein pohditaan viestintä- ja kieliopintoihin liittyen

  1. Mistä tiedän, kuuluuko tutkintooni viestintä- ja kieliopintoja?

Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu pakollisia viestintä- ja kieliopintoja ainakin äidinkielen viestinnässä, toisessa kotimaisessa kielessä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Jyväskylässä suoritat nämä uusiutuvina viestintä- ja kieliopintoina (UVK), jotka ovat monikielisiä ja tieteenalalähtöisiä omaan alaasi nivoutuvia opintoja. Tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi voit suorittaa tutkintoosi valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja tarpeidesi ja tavoitteittesi mukaisesti.

  1. Aloitin vasta lukiossa saksan kielen opiskelun. Voinko jatkaa opintoja Movissa?

Voit jatkaa lukiossa aloittamaasi kieltä siltä tasolta, jonka olet saavuttanut. Jos et ole varma, mille opintojaksolle sinun kannattaa ilmoittautua, voit kysyä apua kyseisen kielen opettajalta. Voit myös aloittaa ihan uuden kielen alkeista. Movi tarjoaa opintoja 16 eri kielessä.

Movin viestintä- ja kielitarjonta

68_University_300x150.png

  1. Lukiossa luokallani oli vaihto-opiskelija Japanista. Innostuin Japanin kielestä ja musiikista. Onko minun mahdollista lähteä vaihtoon Japaniin?

Jyväskylän yliopistolla on satoja eri vaihtokohteita ympäri maailmaa. Ota selvää opintojesi alkuvaiheessa, mikä on sinun tiedekuntasi vaihtokohdetarjonta ja lähde heti alussa kehittämään valitsemasi kohteen kieliosaamista. Esimerkiksi vaihtovuosi Japanissa on sujuvampi, kun hallitset japanin kieltä ja tunnet jo vähän kulttuuria. Englannilla ei kaikkialla maailmassa pärjää ja vaikka osa luennoista olisi englanniksi, kielitaito auttaa selviämään arkisissa tilanteissa.

On hyvä pohtia omia lähtökohtia ja toiveita, tiedealan tavoitteita sekä työelämän odotuksia kansainvälisyyden suhteen ja ottaa kansainvälistyminen osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Lisätietoa Movin työkaluista kansainvälistymisen tueksi

  1. Elämäntilanteeni takia en voi lähteä vaihtoon ulkomaille. Onko minulla muita vaihtoehtoja?

Kansainvälistyä voit monella eri tavalla myös kotiyliopistossasi. Movi tarjoaa monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen kehittämistä tukevia opintojaksoja, kuten Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication, Kulttuurienväliset työelämävalmiudet, Each One Teach One -pariopiskeluohjelma jne. Voit myös esimerkiksi koota todistuksen monikielisestä ja kulttuurienvälisestä osaamisestasi. Movin toiminnan lisäksi on mahdollista myös esimerkiksi osallistua kansainvälisiin tutkimusryhmiin tai kansainvälisten opiskelijoiden tutortoimintaan.

On hyvä pohtia omia lähtökohtia ja toiveita, tiedealan tavoitteita sekä työelämän odotuksia kansainvälisyyden suhteen ja ottaa kansainvälistyminen osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Lisätietoa Movin työkaluista kansainvälistymisen tueksi 

  1. Minulla on "huono kielipää" ja lukio-opinnoistakin on jo hetki aikaa. Viestintä- ja kieliopintojen suorittaminen arveluttaa. Etenkin esiintyminen vieraalla kielellä hermostuttaa.

Jännittäminen on luonnollinen osa esiintymistilanteita ja varsinkin vieraalla kielellä esiintymistä. Jos koet jännittämisen haittaavan opintojasi, voit keskustella Movin hyviksen kanssa tai ilmoittautua Movin esiintymisvarmuutta vahvistaville opintojaksoille. Esiintymisvarmuutta kehittävien opintojen lisäksi Movissa on useita muitakin akateemista opiskelua tukevia valmentavia opintojaksoja sekä kattava tietopaketti Akateemisista opiskelutaidoista. Tiesitkö myös muuten, että Movissa on ensimmäisenä yliopistona Suomessa kampuskoiria, jotka edistävät opiskelijoiden opiskelukykyä ja lievittävät stressiä?

6. Minulla on lukivaikeus. Mitenhän selviydyn opinnoistani?

Movi pyrkii edistämään jokaisen opiskelijan oppimista. Jos koet, että sinulla on tarve yksilöllisiin järjestelyihin, kerro siitä opintojakson opettajalle etukäteen. Voit sopia hänen kanssaan vaihtoehtoisista, sinulle parhaiten sopivista opiskelu- ja suoritustavoista. Jos sinulla on todistus lukivaikeudesta, esitä se opettajalle. Todistuksen mukaisesti voit saada esim. lisäaikaa tenttiin tai kypsyysnäytteen kirjoitusasun arvioinnissa otetaan huomioon lukihäiriön ilmenemismuodot. 

Samalla tavalla myös esimerkiksi esiintymisjännityksen, mielenterveyden haasteiden tai aistivamman kohdalla ota yhteyttä opintojakson opettajaan etukäteen. 

7. Opiskelen matematiikkaa ja viestintä kiinnostaa ja ehkä vaihtokin voisi olla kiva kokemus, mutta en nyt oikein tiedä, mitä kannattaisi tehdä ja milloin. Onko joku, jolta voin kysyä apua?

Pohdintojen kanssa ei kannata jäädä yksin. Varsinkin opintojen alussa tulee paljon tietoa ja suunniteltavaa ja kaikki voi tuntua hieman sekavalta. Movin opinnoissa sinua ohjataan viestintä- ja kieliopintojen suorittamiseen oikea-aikaisesti ja esim. kansainvälistymismahdollisuudet huomioiden.

Voit myös aina kysyä neuvoja opintojesi suorittamiseen

Tässä oli tiiviisti tietoa Movin toiminnasta. Muistathan, että lisätietoa löydät Movin verkkosivuilta
 

Tehtävä tutor-ryhmille

Uusien opiskelijoiden aloitusviikon parhaimmat opiskelusuunnitelmat on valittu ja voittajiin otettu yhteyttä. Kilpailu on päättynyt, mutta Seppoa voi edelleen käyttää ja tutustua Moviin. 

1. Miettikää tutor-ryhmässänne

  • Millaisia akateemisia opiskeluvalmiuksia ja -taitoja yliopisto-opinnoissa tarvitaan (https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/akateemiset-opiskelutaidot)?
  • Millainen viestintä- ja kieliosaaminen on erityisesti teidän alallanne hyödyllistä?
  • Millaiset työelämän viestintätaidot korostuvat alallanne?
  • Miksi pelkkä englanti ei riitä alallanne?
  • Millainen merkitys suomen kielellä on alallanne?

2. Suunnittelutehtävä tutor-ryhmissä  - parhaat palkitaan

Seuraavaksi sovelletaan tietoa käytännössä. Tehtävänänne on laatia 3 - 5 hengen ryhmissä ensimmäisen vuoden viestintä- ja kieliopinnot alanne opiskelijalle. Voit tehdä tehtävät myös yksin. Seppo-pelialustalla olevat tehtävät auttavat suunnitelman rakentamisessa. Kolme parhaiten vastannutta tiimiä palkitaan. 

Seppoa suositellaan käytettävän puhelimella tai muulla mobiililaitteella.

Suosittelemme lataamaan Seppo-appin puhelimeesi tai vaihtoehtoisesti selaimella siirtyä Seppoon linkin https://play.seppo.io/ kautta:

-> "Kirjaudu pelaajana"

-> Syötä koodi 159494 .

 

                                                           Seppo Movi monikielisyys.jpg