Jokinen Elina, yliopistonopettaja

Jokinen Elina, yliopistonopettaja
Huone:
Kärki Ba 126

Työtehtävät 

 • Vastaan Movissa kehitetystä uudentyyppisestä kirjoittajakoulutuksesta, jossa tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoitusprosessin tukeminen.
 • Järjestän opinnäytteiden sekä muiden tekstien valmistumista tukevia koulutuksia kaikkien alojen jatko-opiskelijoille, henkilökunnalle sekä graduvaiheen opiskelijoille.
 • Vastaan seuraavista opetuskokonaisuuksista
-          Kirjoitusretriitit (Gradu- ja väitöskirjaretriitit)
-          Gradupajat (Gradu vauhtiin, Raakileesta graduksi ja Gradun viimeistely)
-          Tiedeviestinnän työpajat jatko-opiskelijoille  
-          Tietokirjallisuuden ja tieteen popularisoinnin koulutukset
-          Tiedeviestinnän henkilöstökoulutukset

 

 • Olen myös Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vastuuopettaja sekä psykologian uvk-tiimin jäsen.
 • Olen kirjoitusviestinnän aineryhmän vastuuopettaja (YTY). Vastaan esimerkiksi tuntiopettajien rekrytoinnista ja otan mielelläni vastaan työhakemuksia. Vastaan myös kirjoitusviestinnän opetuksen kokonaistarjonnasta: kerron mielelläni opetuksemme kehittämisestä ja vastaan sitä koskeviin kysymyksiin. Minulle voi myös lähettää koulutustoiveita ja kauttani voi etsiä sopivaa tiedeviestinnän opettajaa erilaisiin tarpeisiin. 

Koulutus

 • FT (kirjallisuus, JYU)  
 • FM (Suomen kirjallisuus, Tampereen yliopisto)
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys 

Asiantuntijatehtävät

 • Ylioppilastutkintolautakunnan sensori (äidinkieli ja kirjallisuus) 

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Kirjoittaminen tiedeyhteisössä ja akateemisen kirjoittamisen pedagogiikan kehittäminen kokonaisuudessaan
 • Tieteellisen kirjoittaminen luovana prosessina
 • Kirjoittajien mentaalinen valmennus

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

 • Moni kielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtokunnan jäsen 

Julkaisut (valikoima)

 • Jokinen, E. & Vaarala, H. 2015. ”From canon to chaos management: blogging as a learning tool in a modern Finnish literature course.” Teoksessa P.Taalas, J. Jalkanen ja E. Jokinen (toim.) Voices of pedagogical development. Expanding, enchancing and exploring higher education language learning. Research-publishing.net,  241−279.
 • Jokinen, E. 2013. Kirjailijoiden yhteiskunnallinen asema. Teoksessa M. Hallila, Y. Hosiaisluoma, S. Karkulehto, L. Kirstinä & J. Ojajärvi (toim.), Suomen nykykirjallisuus 2. Helsinki: Finnish Literature Society, 159–176.
 • Jokinen, E. 2010. Vallan kirjailijat – Valtion apurahoituksen merkitys kirjailijoille vuosituhannen vaihteen Suomessa. Helsinki: Avain.