Kokkonen Lotta, yliopistonlehtori

Kokkonen Lotta, yliopistonlehtori
Puhelinnumero:
+358 40 805 3148
Huone:
Kärki Ab359.3

Työtehtävät

 • Yliopistotutkintojen kansainvälisyyden tukeminen
 • Kulttuurienvälisen viestinnän opetus ja tutkimus

Koulutus

 • FT, (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

Erityisosaaminen

 • Kulttuurienvälinen viestintä / Kansainvälistymisen tukeminen
 • Väitöskirja: Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities, 143. Jyväskylän yliopisto.

Tutkimushankkeet

 • Maahanmuuttajaperheet uutisten ja median kuluttajina (MaMe). 01/2022 - nykyinen. Maahanmuuttajaperheet uutisten ja median kuluttajina -tutkimushanke pyrkii ymmärtämään maahanmuuttajataustaisten perheiden mediamaisemaa sekä sitä, millaisia merkitysneuvotteluita perheenjäsenet mediaan liittyen käyvät. (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/mame)
 • Internationalisation as multilingual and intercultural communication competence in Higher Education. 01/2020 - nykyinen.
  • "Internationalisation as multilingual and intercultural communication competence in Higher Education" ( https://movi.jyu.fi/en/internationalisation/research/students-perspectives)
 • Jag bor i Oravais 2015–2018. Turvapaikanhakijoiden integroitumista ja kielivalintoja tarkasteleva tutkimusprojekti. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. (https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/hankkeet/jagborioravais/jag-bor-i-oravais)

Pedagoginen kehittäminen

 • 08/2018 – 07/2021. Kokkonen Lotta & Natri, Teija (coordinators), Centre for Multilingual Academic Communication (Movi). Funding for development of internationalisation of the University of Jyväskylä (JYU) degrees as part of curriculum development.
 • Verkostoituminen ja sen opetus –pedagoginen kehityshanke. 1.8. – 31.12.2014. Jyväskylän yliopisto, Koulutusneuvosto. Rahoitus 5 kk opetuksesta vapaaseen työskentelyyn hankkeen parissa.
 • Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen; Goodie –toiminnan kehittäminen. Student Life kehittämishanke 1.9. – 31.12.2016. Jyväskylän yliopisto, Student Life https://www.jyu.fi/studentlife/studentlife/studentlifetutkimus/slresearchprojects
 • Monikielisen ja monikulttuurisen osaamisen dynaamisen arvioinnin kehittäminen. E-education hanke 1.1.2017 – 31.12.2017. Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus. https://www.jyu.fi/hankkeet/eeducation

Keskeisimmät julkaisut

 • Kokkonen, L & Natri, T. (2022). Chapter 4: Student Experiences of Critical Multilingual and Intercultural Communication Competence Assessment in Higher Education. In M. Sommier, A. Roiha, & M. Lahti (Eds.). Interculturality in Higher Education. Putting Critical Approaches into Practice. Routledge.
 • Kokkonen, L.; Jager, R.; Frame, A.; Raappana, M. (2022) Overcoming Essentialism? Students’ Reflections on Learning Intercultural Communication Online. Educ. Sci. 2022, 12, 579. https://doi.org/10.3390/educsci12090579
 • Kokkonen, L. & Koponen, J. (2020). Entrepreneurs’ interpersonal communication competence in networking. Prologi: puheviestinnän vuosikirja, 16 (1), 8–26. DOI: 10.33352/prlg.91936
 • Pöyhönen, S., Kokkonen, L., Tarnanen, M. & Lappalainen, M. (2020). Belonging, Trust and Relationships: Collaborative Photography with Unaccompanied Minors. In Moore, E., Bradley, J., & Simpson, J. (Eds). Translanguaging as Transformation: The Collaborative Construction of New Linguistic Realities (pp. 58–75). Bristol: Multilingual Matters.
 • Kokkonen, L., Pöyhönen, S., Lehtonen, T., & Reiman, N. (2019). Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen: kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta. [Social networks and language learning: Toward a new kind of thinking in integration training]. Kotoutumisen kokonaiskatsaus Suomessa (pp. 71– 81.) Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.
 • Pöyhönen, S., Kokkonen, L., & Tarnanen, M. (2019). Turvapaikanhakijoiden kertomuksia sosiaalisista verkostoista ja kuulumisen tunteista [Asylum seekers’ stories about their transnational social networks and belonging]. In E. Lyytinen (Ed.), Pakolaisuus Suomessa [Refugees in Finland], (pp. 183–208). Turku: Institute of Migration.
 • Kokkonen, L. (2018) Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa. Teoksessa Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K (toim.), Migration, services and well-being. Encounters, agency and bordering practises in welfare work. Helsinki: Vastapaino.
 • Kokkonen, L., & Almonkari, M. (2015). Teaching networking: an interpersonal communication competence perspective. In J. Jalkanen, E. Jokinen, & P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning (pp. 31-56). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2015.000286
 • Kokkonen, Lotta & Pyykkönen, Miikka. (2015). Tutkija, tukija vai ystävä? Neuvotteluja vallasta ja luottamuksesta maahanmuuttajien haastattelututkimuksessa. Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.), Umpikujista oivalluksiin. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press, 89 - 114.