Kokkonen Lotta, yliopistonopettaja

Kokkonen Lotta, yliopistonopettaja
Puhelinnumero:
+358 40 805 3148
Huone:
Kärki Ab359.3

Työtehtävät

 • Puheviestinnän ja kulttuurienvälisen viestinnän opetusta kaikista tiedekunnista tuleville opiskelijoille.

Koulutus

 • FT, (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
 • Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

Erityisosaaminen

 • Väitöskirja: Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities, 143. Jyväskylän yliopisto.
 • Kulttuurienvälinen viestintä / Kansainvälistymisen tukeminen 

Tutkimushankkeet / pedagoginen kehittäminen

Kansalliset verkostot

 • Progolos ry (puheviestinnän valtakunnallinen tieteellinen yhdistys; ) Johtokunnan varapuheenjohtaja http://prologos.fi/)

Keskeisimmät julkaisut

 • Pöyhönen, S., Kokkonen, L. & Tarnanen, M. (Forthcoming /2018). Turvapaikanhakijoiden kertomuksia sosiaalisista verkostoista ja kuulumisen tunteista. Teoksessa Lyytinen, E. (toim.), Pakolaisuus Suomessa. Turku: Institute of Migration.
 • Kokkonen, L. (2018) Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa. Teoksessa  Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K (toim.), Migration, services and well-being. Encounters, agency and bordering practises in welfare work. Helsinki: Vastapaino.
 • Kokkonen, L., & Almonkari, M. (2015). Teaching networking: an interpersonal communication competence perspective. In J. Jalkanen, E. Jokinen, & P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning (pp. 31-56). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2015.000286
 • Kokkonen, Lotta & Pyykkönen, Miikka. (2015). Tutkija, tukija vai ystävä? Neuvotteluja vallasta ja luottamuksesta maahanmuuttajien haastattelututkimuksessa. Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.), Umpikujista oivalluksiin. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press, 89 - 114.
 • Kokkonen, L. (2014). Kirja-arvio. Fred Dervin & Laura Keihäs 2013. Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, Kasvatusalan tutkimuksia 63. (156 s.) Proligi 2014.