Torvelainen Päivi, lehtori

Torvelainen Päivi, lehtori
Puhelinnumero:
+358 40 805 3170
Huone:
Ag D221.2

Kirjoitusviestinnän lehtori
Opetan kirjoitusviestintää perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Työni painottuu tieteellisen kirjoittamisen opettamiseen. Koordinoin jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua Tieteellinen viestintä suomeksi

-opintokokonaisuutta. Toimin kypsyysnäytteiden tarkastajana.

Koulutus:
FT (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Erityisosaaminen:
Humanistisen ja kasvatustieteellisen alan tieteelliset tekstit

Tutkimusintressit:
Tekstilajien tutkimus ja genrepedagogiikka, pienryhmäopetuksen ja vertaispalautteen tutkimus